Pakkaukselle annetaan liikaa painoa – WWF selvitti mitä suomalaiset tietävät

Pakkauksista syntyvän jätteen ympäristövaikutukset huolestuttavat WWF:n tutkimuksen mukaan suomalaisia.

Arkisto/ Jussi Vehkasalo

Kantar TNS Elintarviketieto Oy

Yhä useampi on alkanut suosia lihatonta ruokavaliota,

Marketta Karjalainen

Ruokahävikin vähentäminen on tehokas ympäristöteko. Nämä kaikki on tehty hävikkiruoasta.

Jussi Vehkasalo

Biohajoava pakkaus vähentää sekajätteen määrää.

Armi Suojanen

YMPÄRISTÖ Suomalaiset haluavat vähentää ruoan ympäristövaikutuksia – parhaat keinot eivät kuitenkaan ole selvillä.

Haluatko syödä hyvin, halvalla, terveellisesti vai ympäristön kannalta oikein? Valinnat ovat tärkeitä, mutta eivät aina helppoja.

WWF:n teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista haluaa vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia, mutta ei välttämättä tiedä mikä on tehkkain tapa.

Suomalaiset pitävät kuljetuksia ja pakkauksia merkittävimpinä tekijöinä ruoan ympäristövaikutuksissa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa: suurimmat vaikutukset syntyvät alkutuotannosta eli kasvien ja eläinten kasvatuksesta. Siksi tärkeimmät ympäristöteot omalla lautasella ovat lihan kulutuksen vähentäminen sekä ruokahävikin välttäminen.

Valtaosa vaikutuksista syntyy alkutuotannossa."

Moni karttaa muoviin pakattuja ja ulkomailla tuotettuja tuotteita ympäristösyistä. Ruokavalion ympäristövaikutuskyselyyn vastanneista 70 prosenttia arvioi pakkausmateriaalin vähentämisen olevan ympäristön kannalta merkittävä muutos. Kaukana tuotettujen elintarvikkeiden välttämisen puolestaan arvioi merkittäväksi 60 prosenttia vastaajista.

– Ruoan kuljetusmatkoilla ja pakkauksilla ei ole niin suurta ympäristövaikutusta kuin yleisesti uskotaan. Niiden vaikutus on hyvin pieni ruoan elinkaaren aikana, sillä valtaosa vaikutuksista syntyy alkutuotannossa, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaa.

Kuljetukset ovat nykyisin niin tehokkaita, että niiden ympäristövaikutus on varsin pieni. Myös pakkauksia vältetään usein turhaan. Elintarvikkeiden tuottamisen ympäristövaikutukset ovat Höynälänmaan mukaan lähes poikkeuksetta huomattavasti suuremmat kuin niitä suojaavien pakkausten. Pakkausten tärkein tarkoitus on suojella elintarviketta ja välttää hävikkiä. Tuote on tuotettu turhaan, mikäli se pilaantuu.

Ruokahävikin vähentämistä pidettiin ympäristön kannalta selvästi tärkeimpänä muutoksena: 82 prosenttia vastaajista arvioi sen merkittäväksi asiaksi.

– Tämä onkin aivan totta, sillä kun syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, hukataan sen valmistamiseen käytetyt arvokkaat luonnonvarat, Höynälänmaa vahvistaa.

Toinen ruokavalintojen ympäristövaikutusten kannalta ratkaiseva tekijä on lihan määrä. Kasviperäisillä tuotteilla on lähes poikkeuksetta pienemmät vaikutukset ympäristöön eläinperäisiin verrattuna. Vain noin puolet (52 %) tutkimuksen vastaajista mainitsi kasvisten suosimisen lihan sijaan ympäristön kannalta merkittäväksi muutokseksi.

– Eläinkunnan tuotteiden tuottamiseen tarvitaan aina paljon kasvikunnan tuotteita eläinten ravinnoksi. Lihan tuotannossa kasvikunnan tuotteita kuluu rehuna useampi kilo tuotettua lihakiloa kohti. Siksi kasvisten käyttäminen suoraan ihmisravinnoksi on huomattavasti tehokkaampaa kuin syöttää niitä ensin eläimelle, Höynälänmaa toteaa.

Kolmasosa aikoo suosia kasvispainotteista ruokavaliota."

Vastaajista valtaosa aikoo tavalla tai toisella vähentää oman ruokailunsa vaikutuksia ympäristöön. Ruokahävikkiä aikoo tulevaisuudessa vähentää varmasti tai melko varmasti 68 prosenttia vastaajista. Kolmasosa (34 %) vastanneista aikoo puolestaan varmasti tai melko varmasti vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota. Kasvisruoan suosimisen merkittävyys ruoan ympäristövaikutusten vähentämisessä oli parhaiten tiedossa heillä, joilla lihankulutus oli vähäistä.

Höynälänmaan mielestä on ilahduttavaa, että monet aikovat tehdä toimenpiteitä ruoan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

– Hienoa, että suomalaiset haluavat vaikuttaa maapallon hyvinvointiin ruokavalinnoillaan. Tietoisuutta lihankulutuksen ympäristövaikutuksista on lisättävä, sillä maapallo ei kestä nykyistä lihankulutustamme, Höynälänmaa summaa.

WWF teetti galluptutkimuksen ruokavalintojen ympäristövaikutuksista. Kyselyyn vastasi alueellisesti ja ikäjakaumaltaan edustava tuhannen vastaajan otos suomalaisia kuluttajia. Kyselyn toteutti Kantar TNS Elintarviketieto Oy joulukuussa 2016.

Vinkkejä arkeen

WWF julkaisi äskettäin Lihaoppaan, joka auttaa tekemään ympäristön kannalta parempia ruokavalintoja.

Satokausikalenteri puolestaan neuvoo valitsemaan vuodenaikaan sopivat kasvikset.

Vegaanihaaste kannustaa jättämään pois kaikki eläin peräiset tuotteet.

Ravintola Loop näyttää mallia ruokahävikin vähentämisessä.

Written by:

Marketta Karjalainen

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

STT: WWF julkaisee lihaoppaan – "Selkeästi jotain muutoksia on jo tapahtunut"