Suomen vilkkaimman väylän remontti seisoo huhtikuusta syyskuuhun – syynä lintujen pesintä

Kehä I:n korjaustyöt Laajalahdessa alkavat aikaisintaan syksyllä 2018. Suunniteltua mäen louhintaa rajoittavat normaalia tiukemmat melurajoitukset.

JOHANNA ERJONSALO

TIETYÖT Kehä I:n remonttia Espoon Laajalahdessa säädellään lintujen pesintärauhan mukaan. Työt hidastuvat vähintään puolella vuodella.

Lintujen pesintärauhan kunnioittaminen tulee hidastamaan suunnitteilla olevia Kehä I:n parannustöitä Espoon Laajalahdessa.

– Tieosuuden työmaalla lintujen pesimä- ja muuttorauhan turvaamiseksi ei paalutuksia tai muita erittäin häiritseviä melua tai tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä huhti-syyskuussa, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Jarmo Nirhamo.

Puolen vuoden melurajoitusaika alkaa rakentamisen aikana huhtikuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa.

Käytännössä liikennettä haittaavat työt tulevatkin Laajalahdessa aikanaan kestämään vähintään kaksi vuotta, puoli vuotta vastaavan kokoista korjaushanketta pidempään.

Uudenmaan ely-keskuksen määräämä rajoitus johtuu Laajalahden Natura-alueesta, joka on tunnettua lintujen pesintäaluetta.

Nirhamo laskee ja toivoo, että rakennustöihin päästäisiin syksyllä 2018.

– Silloin mäen louhintatöitä voitaisiin tehdä ennen melurajoituksia.

Ensi vuoden loppupuoli on aikaisin ajankohta, jolloin rakentamaan päästään, sillä yksityiskohtaisempien korjaussuunnitelmien teko on Liikennevirastossa vasta käynnistymässä.

Noin 30 miljoonan euron maksavassa remontissa Kurkijoentien risteys korvataan sillalla ja Espoon onnettomuusherkin risteys Turvesuontien kohdalla muutetaan eritasoliittymäksi.

Hankkeessa leikataan Kehä I:llä Laajalahden kohdalla olevaa mäkeä enimmillään noin seitsemän metriä.

– Mäen mataloittaminen edellyttää melkoisia louhintatöitä, Nirhamo huomauttaa.

Mäen louhimisella varmistetaan se, että raidejokerille suunniteltu ylikulkusilta Laajalahdesta Kehä I:n itäpuolelle pystytään toteuttamaan.

Espoo maksaa rakentamisesta kolmanneksen eli 10 miljoonaa. Maan hallitus varasi hankkeelle budjettiriihessä keväällä 20 miljoonaa euroa.

Laajalahden risteysuudistukset ovat osa tiesuunnitelmaa, joka koskee Turunväylän ja Kalevalantien välistä osuutta Kehä I:llä.

Kalevalantien risteyksen muuttaminen eritasoliittymäksi vaatii kuitenkin vielä vinon pinon suunnittelua ja kaavaratkaisuja.

Espoo mielii lisää Kehä I:n tunnelointia Otaniemen ja Tapiolan välillä Hagalundinkallion kohdalla.

– Tunnelointi ja Kalevalantien eritasoristeys kannattaa toteuttaa samaan aikaan, arvioi Tapiolan projektinjohtaja Antti Mäkinen.

Espoon toiveena on, että Hagalundinkallion tunnelin ja eritasoristeyksen rakentamiseen päästäisiin sen jälkeen, kun nyt meneillään oleva Kehä I:n tunnelointi on saatu valmiiksi vuonna 2019.

– Siinä tapauksessa tunnelointi- ja risteystyöt jatkuisivat Kehä I:llä ainakin vuoteen 2026, Mäkinen laskee.

Eli kumipyöräliikenteelle on luvassa hidastuksia Kehä I:n Espoon puoleisessa päässä vielä kymmenkunta vuotta.

Natura-aluetta

Laajalahden Natura 2000 -alueeseen Espoossa kuuluu 192 hehtaarin laajuinen matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti. Avovesialueen ja ruovikon lisäksi siihen rajautuu tulvametsiä, lehtokasvillisuutta, entistä peltoa ja pensaikkoa.

Laajalahti on luokiteltu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi. Siellä pesivät muun muassa ruisrääkkä ja luhtahuitti; muuttoaikaan siellä levähtävät runsaslukuisina kaulushaikara, laulujoutsen, pikkujoutsen ja uivelo.

Written by:

Seppo Korkman

Ota yhteyttä