Kunnan rakennuksille energian säästämisen selvitys

Vihdin ilmastostrategiatoimikunta edellyttää, että kunnan ensi vuoden budjettiin varataan määräraha kunnan oman energiatehokkuuden perusselvitysten ja näiden pohjalta tehtävien toimenpide-ehdotusten tekemiseksi.

Lisäksi toimikunta esittää, että selvitysten tekeminen aloitetaan rakennusten energiansäästöstä.

Työn pohjaksi tulee tehdä selvitys siitä, kuinka paljon määrärahoja on aikaisempina vuosina käytetty kunnan omistamien rakennusten energiankulutukseen.

Kunnanhallituksen kokouksessa Pentti Pulkkinen (sd.) esitti Tiina Veräjänkorvan (vihr.) kannattamana, että ilmastointistrategian seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä ensi vaalikauden alusta lukien. Kunnanhallitus hyväksyi Pulkkisen esityksen yksimielisesti.

Tänä vuonna Vihdin kunnan ilmastoteko liittyy keskitettyyn jätteiden kuljetusjärjestelmään: keskitetyssä järjestelmässä Oy Rosk’n Roll Ab kilpailuttaa jätteenkuljetusyrittäjät ja suunnittelee optimaaliset jätteenkeräysreitit, jolloin ylimääräinen ajaminen jää pois.

Ilmastostrategiatoimikunnan viimeisessä kokouksessa maaliskuun alussa todettiin, että kaavatyössä huomioidaan ilmastostrategian mukaiset toimenpiteet.

Parisen vuotta sitten valmistuneen strategian mukaan kunnan johtoryhmä koordinoi ja seuraa ilmastostrategian toteutumista. Maanantaina kunnanhallitus päätti siis perustaa erillisen seurantaryhmän.

Lohjalla on valmistunut ilmasto-ohjelma, mutta sen seuranta ei ole alkanut. Karkkilassa on tehty energiatehokkuussopimus, mutta ilmastostrategiaa tai -ohjelmaa ei ole.

Kuuma-kunnista energiatehokkuussopimuksen ovat solmineet Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä ja Sipoo.

Tuusulan tavoitteena on solmia sopimus tänä vuonna.

toimitus