Enärannan ja Lankilan välinen tie helpottaisi Nummelan keskustan ruuhkia

Suuri kiertoliittymä. Ojakkalantien ja Honkatien risteykseen suunnitellaan liikenneympyrää. Uusi tie jatkaisi tästä kohti Enärantaa.

Maija-Liisa Nyman

Nummelan keskustan ruuhkia pyritään purkamaan vaihtoehtoisella yhteydellä Enärannasta Lankilaan. Koska keskustassa on vain yksi radan ylitys, Meritien silta, on kaiken liikenteen tällä hetkellä kierrettävä tätä kautta. Toista ylitystä ei keskustaan helposti saa, joten ratkaisuksi jää läpikulkuliikenteen vähentäminen.

– Kaikissa liikenneselvityksissä on todettu, että Meritien ajoittaista ruuhkautumista helpottaisi joku toinen yhteys Ojakkalantielle, kunnan kaavoittaja Matti Hult sanoo.

Meritien ja Vihdintien ruuhkautumisen lisäksi Enäranta-Lankilanrinne -yhteyttä motivoi halu päästä eroon Hanko-Hyvinkää -junaradan tasoristeyksistä.

Vihdin kunta ja Liikennevirasto laativatkin parhaillaan katu- ja ratasuunnitelmaa Nissolan alueen tiejärjestelyistä ja tasoristeyksien poistoista. Suunnittelualuetta rajaavat karkeasti Ojakkalantie, Porintie, Lankilantie ja Enäjärvi. Suunnitelmia esiteltiin keskiviikkona uusien 3D- ja virtuaalimallien avulla.

Käynnissä on kaksi prosessia: alueen kaavatyö ja katu- ja ratasuunnitelma. Tien rakentamisen mahdollistava kaavaehdotus on tarkoitus saada ympäristölautakunnan käsittelyyn kesäkuussa. Katu- ja ratasuunnitelmat on puolestaan toteuttanut Sito Oy kunnan ja Liikenneviraston palkkaamana konsulttina.

Suunnitelman mukaan uusi katu jatkaisi Enärannassa kulkevaa Härköilänsyrjää rataa seuraten. Katu alittaisi junaradan niin, että tie yhdistyisi lopulta Lankilassa Punarinnantiehen. Samalla poistettaisiin käytöstä neljä tasoristeystä: Yli-Lankilan tasoristeys ja Laakuksen, Hemmilän ja Toimilan peltoteiden tasoristeykset.

Projektipäällikkö Mikko Suoranta Sitosta kertoo, että tasoristeysten poistaminen on Liikenneviraston linjauksen mukaista. Tasoristeykset koetaan vaarallisiksi.

Rakennettavaksi tulisi siis uusi katu, radan alitus, kevyenliikenteen väylät ja maisemoinnit. Näiden lisäksi vielä kaksi uutta kiertoliittymää: Tuusankaarelle sekä Honkatien ja Ojakkalantien risteykseen.

Vaikka suunnitelmat hyväksyttäisiin tällaisinaan, toteutus ei tapahdu nopeasti. Hult arvioi, että rakentamaan päästään vasta joidenkin vuosien päästä.

Alustava yleissuunnitelma Enäranta-Lankila -yhteyden toteuttamisesta on tehty vuosina 2010-2011. Suunnitelmien mukaan tie olisi voinut kulkea kolmesta eri kohdin. Kaikista kolmesta yhteysvaihtoehdosta tutkittiin sekä radan ylitys- että alitusmahdollisuudet.

Itäisimpään ratkaisuun päädyttiin ”kokonaistaloudellisista syistä”.

Valtio on valmis rahoittamaan itäistä vaihtoehtoa, koska se mahdollistaa neljän tasoristeyksen poiston. Yhteyden rakentaminen maksanee yhteensä yli neljä miljoonaa euroa. Kunnan osuus tästä on vähintään 50 prosenttia ja Liikenneviraston siis liki puolet.

– Kun rahat löytyvät virastolta, niiden on löydyttävä myös kunnalta, Hult sanoo.

Itäisimpään ratkaisuun löytyi myös muita perusteita. Tiesuunnittelija Jan-Erik Berg Sito Oy:stä sanoo, että itäisin vaihtoehto olisi liikenteen kannalta sujuvin.

Mikko Suoranta puolestaan kertoo, että kaikki kolme vaihtoehtoa ovat hankalia radan alituksen toteuttamiseen. Alitukseen kuitenkin päädyttiin, sillä se istuu maisemaan ylitystä paremmin. Ylitystä ei haluta halkomaan peltomaisemaa. Itäinen vaihtoehto on kahta muuta väljempi, joten alikulku on helpompi rakentaa.

Lankilanrinteen asukkaat sen sijaan ovat epäileväisiä. Uusi tie tulee heidän mukaansa selvästi haittaamaan pientaloalueen elämää. Se tuo melua ja pölyä ja laskee alueen asuntojen arvoa. Lähempää Martelaa ja Lautexia kulkeva linjaus heidän mielestään myös helpottaisi raskaiden autojen kulkemista.

– Miksi tie on tuotava omakotitaloalueelle, kun se voisi kulkea teollisuusalueen läpi? asukkaat ihmettelivät keskiviikkona.

Saadut palautteet ohjaavat vielä suunnitelman tekoa. Suunnitelman webmalliin voi tutustua Vihdin kunnan kotisivuilla ja jättää sitä kautta myös palautetta.

Varsinainen katu- ja ratasuunnitelma asetetaan nähtäville 18.6. - 20.8. Vihdin kunnan internetsivuille ja kunnanviraston ala-aulaan. Suunnitelma tulee nähtäville sekä 3D-mallina että suunnitelmaselostuksena ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen nähtävilläoloaikana. Virastotalo on suljettuna heinäkuussa.

Käyttäjän Maija-Liisa Nyman kuva
Maija-Liisa Nyman