’Hiidenvesihanke on hyödytöntä puuhaa’

Ympäristöasiat tuttuja. Eero Kytölä työskenteli ennen eläkkeelle siirtymistään Metsäliitto Yhtymän strategiajohtajana.

Nelivuotisen Hiidenvesihankkeen toimenpiteet eivät ole vähentäneet liukoisen fosforin päästöjä Hiidenveteen, Lohjanjärveen, Mustionjokeen ja Itämereen – eivätkä siten heikennä sinilevän kasvuolosuhteita.

Näin toteaa Hiidenveden suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Eero Kytölä. Hän on ollut Hiidenvesihankkeen ohjausryhmän jäsen.

Kytölä on koonnut tilastoja, joiden mukaan Hiidenvesihankkeessa vuosina 2008-2011 on saatu pidätettyä fosforia noin 70 kiloa vuodessa, 200 grammaa päivittäin.

– Tästä määrästä alle puolet on liukoista fosforia, Eero Kytölä terävöittää.

Hänen mielestään työ Hiidenvesiprojektissa on ollut täysin hyödytöntä puuhaa.

– Vaanilanlahden kosteikko pidättää fosforia noin 90 kiloa vuodessa – jonka se on tehnyt aikaisemminkin!

Hiidenveden ja Lohjanjärven suojeluyhdistykset esittivät yli vuosi sitten ohjausryhmän pöytäkirjaan eriävät mielipiteensä hankkeen toiminnasta.

– Olemme myös pyytäneet tehtyjen laskeutusaltaiden ja kosteikkojen osoitteet, mutta Vihdin kunta kieltäytyi niitä antamasta.

Eero Kytölä huomauttaa Vihdin kunnanhallituksen käsitelleen Hiidenveden suojeluyhdistyksen kannanottoa ja päättäneen, että hankkeen jatkorahoitus edellyttää hankkeen toteuttamista hallituksen asettamin reunaehdoin.

– Niitä ei ole kuitenkaan toteutettu, sillä esimerkiksi puolueeton taho ei ole arvioinut mitattujen altaiden ja kosteikkojen tehoa vähentää fosforin, myös liukoisen fosforin, määrää Hiidenveteen.

Juuri valmistunut Hiidenvesihanke 2008-2011:n loppuraportti on Kytölän mielestä tekijöidensä näköinen.

– Tekijät itse arvioivat tekemisissään erinomaisiksi. Hyvä hallintotapa kuitenkin edellyttää, että arvio tehdään puolueettomasti ja asiantuntevasti.

– Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö -yhdistys esiintyy rahoittajana, hankkeen johtajana, hankkeen toteuttajana ja hankkeen arvioijana.

Kytölä ihmettelee käytäntöä, jossa hankkeen rahoittajat ovat ajatelleet, että suojeluyhdistysten erottaminen uuden vuosille 2012-2015 rakennetun hankkeen ohjausryhmistä mahdollistaa Hiidenvesihankkeen jatkamisen rahoittajien haluamalla tavalla.

– On aivan välttämätöntä, että Hiidenvesihankkeelle vuosille 2012-2015 tehdään yhdessä päivitetty suunnitelma, Eero Kytölä huomauttaa lausunnossaan edellisen Hiidenvesihankkeen loppuraportista, joka kulunella viikolla tuli nähtäville internetiin.

Eero Kytölän mielestä kuluttajat ja maanviljelijät eivät arvosta kuntien veronmaksajien rahojen tuhlaamista hyödyttömiin laskeutusaltaisiin ja kosteikkoihin kun tarjolla on paljon tehokkaampia keinoja syyllistämättä maanviljelijöiden toimintaa.

Kytölä tähdentää, että hoitamaton laskeutusallas on liukoisen fosforin lähde. Hiidenveden yläpuolisten kosteikkojen rakentamisen Kytölä luokittelee täysin hyödyttömäksi puuhasteluksi.

Projektissa tavoitteena on ollut 500 laskeutusaltaan ja kosteikon rakentaminen 30 vuoden aikana.

Vuosien 2008-2011 Hiidenvesiprojekti maksoi noin 1,3 miljoonaa euroa ja ny alkanut seuraava nelivuotinen projekti maksaa noin 1,5 miljoonaa euroa.

Projektikustannukset maksavat pääasiassa Hiidenveden alueen kunnat ja Vanjärven osalta Uudenmaan ely-keskus.

Hiidenveden kunnostamisessa pitäisi olla kyse Eero Kytölän mielestä kyse sisäisestä kuormituksesta ja ulkoisesta kuormituksesta – niiden vähentämisestä.

– Hiidenveden sisäisen kuormituksen vähentämisessä olennainen osa on hoitokalastus, ravintoketjukunnostus. Aikoinaan hoitokalastukset eivät onnistuneet, neljättä vuotta Hiidenveden suojeluyhdistystä vetävä Kytölä luonnehtii.

Toinen merkittävä tekijä on Vanjärven kunnostushanke.

– Aliveden aikaan Vanjärven vesipinta-ala on 35 hehtaaria ja tulva-aikaan noin 200 hehtaaria. Nyt Hiidenvesiprojektissa on tarkoitus nostaa aliveden pintaa noin 80 senttiä ylöspäin.

Kytölä luonnehtii aliveden tason noston Vanjärvessä täysin tarpeettomaksi ja Hiidenveden fosforitilanteelle hyvin turmiolliseksi.

– Valitimmekin siitä hankkeesta Vaasan hallinto-oikeuteen. Vanjärven useampivuotinen ruoppaussuunnitelma olisi laadittava.

Hiidenveden kunnostamisen ikuisuusprojekteja ihmetellessään Eero Kytölä muistuttaa, että Hiidenvesiprojektissa ei ole käytännössä otettu vakavasti tuloskaslajin isosorsimon aiheuttamaa suurta riesaa Hiidenvedellä.

Tämä Suomeen kotiutunut kasvi tukahduttaa tieltään kaikki muut kasvit ja valtaa Hiidenvedellä erityisesti lahtia. Näin on käynyt erityisesti Kaukoilanlahdella.

Isosorsimoa on tavattu paljon muuallakin. Eero Kytölä kertoo esiintymästä vapaa-ajanasunnolla Vanjoen suun lähellä.

– Isosorsimon poistamisessa ei auttanut mikään muu kuin niiden poistaminen laajoine juurineen. Isosorsimo-ongelmaan ja sen poistamiseen täytyy todella nyt herätä, Eero Kytölä ravistelee.

Vesa Valtonen