PÄÄKIRJOITUS 3.6: Mallia saa ottaa

Ympäristön katselmuskierroksia ei Vihdissä tehdä. Tai jos tehdään niin mikään ei muutu. Kaiken maailman romut saavat lojua taajamissakin pihoilla uhkasakoista huolimatta.

Sen sijaan naapuripitäjässä Karkkilassa katselmuskierroksia tehdään säännöllisesti. Karkkilan rakennustarkastajat, palo- sekä ympäristötarkastajat tekivät kierroksen huhtikuun lopussa ja huomautettavaa oli peräti 150 kohteessa.

Jos Vihti olisi samassa kunnossa kuin Karkkila niin asukasmäärien suhteessa Vihdissä olisi huomautettavaa 450 kohteessa.

Karkkilassa puutteita löydettiin katselmuksessa erityisesti rakennusten kunnosta, yleisestä siisteydestä, ulkovarastoinnista, jäteastioiden sijoittelusta ja polttopuiden varastoinnista liian lähellä rakennuksia.

Joissakin kohteissa todettiin rakennuksien jääneen keskeneräisiksi. Näiden kohteiden osalta kehotetaan saattamaan hankkeet loppuun ja hoitamaan lopputarkastukset kuntoon.

Kierroksella löytyi luvattomia katosrakennelmia ja luvattomia grillikatoksia. Näiden osalta tullaan edellyttämään rakennusten tai rakennelmien purkua. Asia korjaantuu myös, mikäli luvattomalle hankkeelle haetaan asianmukainen lupa, ja luvan myöntämisen edellytykset toteutuvat.

Kaikkien katselmuskierroksella listattujen kohteiden kiinteistöjen haltijat tulevat saamaan kaupungilta kirjeen lähiaikoina. Uusi tarkastuskierros tehdään syksyllä.

Mikäli kiinteistönhaltija ei ole ryhtynyt edellytettyihin toimenpiteisiin, asia viedään ympäristölautakunnan käsittelyyn uhkasakkomenettelyn määräämiseksi ja ongelmien korjaamiseksi. Tässä on hieno malli kopioitavaksi Vihtiin.

Rakennuslain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Polttopuiden säilyttämisestä tontilla on selkeät ohjeet. Vähimmäisetäisyydeksi lähimpään rakennukseen suositetaan neljää metriä.

Jäteastiat ja -katokset on sijoitettava siten, että tulipalon syttymisen ja leviämisen vaara on vähäinen. Roskispaloja on Vihdissä ollut viime aikoina poikkeuksellisen paljon. Onko kaikki siis kunnossa?

Vesa Valtonen