Pk-yrityksiin on luvassa uusia työpaikkoja – investoinnit yhä jäissä

Kuvituskuva.

Johanna Erjonsalo

Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä 44 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana, ja yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri.

Taloudellisten olojen paraneminen ei näy välittömästi uuden henkilöstön palkkauksena, sillä yritykset ovat sinnitelleet heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään.

– Pk-yritysten lähiajan positiivisten suhdanneodotusten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että yrityksiin alkaa syntyä uusia työpaikkoja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Barometrin mukaan suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Tämä ongelma korostuu erityisesti kasvuhaluisten yritysten kohdalla.

Lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua. Joka kymmenes yritys ilmoittaa osaavan työvoiman saatavuuden olevan yrityksen kasvun merkittävin este ja noin 40 prosentilla yrityksistä kyseinen tekijä rajoittaa jossain määrin kasvua.

Barometrin perusteella suuria investointeja ei ole luvassa: Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat hieman aiempaa positiivisemmat, mutta edelleen hyvin alhaiset.

– Hieman yllättäen voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten investointiodotuksia peilaava saldoluku ei kohentunut suhteessa syksyn Pk-yritysbarometriin. Tämä saattaa kertoa kasvuodotusten laskemisesta. Lisäksi on huomattavaa, että näistä pk-yrityksistä hieman aiempaa useampi aikoo vähentää investointejaan,

Positiivista on se, että barometrin mukaan jo 23 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on noin 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluja tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla.

– Perinteisesti vientiodotuksissa ja toteutuvan viennin määrässä muutokset ovat usein nopeita ja jyrkkiä. Tämän barometrin mukaan viennin määrän odotetaan kuitenkin nousevan seuraavan vuoden aikana vain maltillisesti, Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Taloustutkimuksen tekemään barometriin vastasi tällä kertaa 4 800 yritystä.

Käyttäjän henna.sotamaa-leino@media.fi kuva
Henna Sotamaa-Leino