Kelalta ikävää postia yli 34 000:lle – loppusummassa 15 prosentin mätkykorko

Kuvituskuva.

Johanna Erjonsalo

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä yli 34 000 opiskelijalle, jotka ovat tienanneet tulorajaa enemmän.

Keskimääräinen maksusumma on 1 365 euroa opiskelijaa kohden. Yhteensä Kela perii tukia takaisin 46,6 miljoonan euron arvosta.

Opintotukea sai vuonna 2015 noin yli 326 000 opiskelijaa. Heistä noin kymmenellä prosentilla tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja.

Määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin.

– Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut, arvelee vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa, kertoo Kela tiedotteessaan. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot ilman opintotukea olivat 7 770 euroa toissa vuonna.

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajan ylittäneille opiskelijoille.

Kela muistuttaa, että palautettava rahasumma voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan, jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista.

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä Kelalle 23.3.2017 mennessä. Selvitys opinnoista ja tuloista on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2015 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Opiskelija välttyy tukien takaisinperinnältä huolehtimalla, etteivät hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Tulorajan lähestyessä opintotukikuukausia voi myös esimerkiksi perua tai tuen lakkauttaa Kelan asiointipalvelussa verkossa.

Vuoden 2016 vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 prosentin korotuksella, Kela huomauttaa.

toimitus