Ministeri: "Lapsilla oltava yksi mieluinen harrastus" – koululaiskysely alkaa

Urheilu- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on sitä mieltä, että lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen.

Jouni Lampinen

Koululaiset pääsevät pian kertomaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, millaisia toiveita heillä on koulupäivän yhteydessä järjestettävistä harrastuksista. Valtakunnallisella koululaiskyselyllä halutaan selvittää myös sitä, miksi lapsi tai nuori ei ole löytänyt mieluisaa harrastusta.

– Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Olen asettanut opetus- ja kulttuuriministeriössä työryhmän, jonka tehtävänä on koota ehdotuksia, miten tämä mahdollisuus saataisiin toteutumaan kaikkialla Suomessa. Käynnistyvä kysely harrastuksista toimii hyvänä työkaluna tavoitteen edistämiseksi: kysymme lapsilta ja nuorilta suoraan, miksi heillä ei ole mieluisaa harrastusta, kommentoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nyt käynnistämä koululaiskysely on jo toinen valtakunnallinen kysely lasten ja nuorten harrastustoiveista. Ensimmäinen kysely järjestettiin talvella 2016. Kyselyyn vastasi tuolloin runsas viidennes peruskoululaisista eli 118 160 koululaista 230 kunnasta ja 1 107 koulusta.

Ministeriö kertoo, että koulukohtaisten harrastustoiveiden perusteella on avustettu tuhansien harrastetuntien perustamista koulupäivän yhteyteen.

Nyt käynnistyvässä kyselyssä kukin koulu saa omat tuloksensa heti vastaamisen jälkeen. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan huhtikuun alussa.

Samanaikaisesti uuden kyselyn kanssa käynnistyy avustushaku, jonka tarkoituksena on lisätä taide- ja kulttuuriharrastuksia koululaisten toiveiden pohjalta. Hakuaika jatkuu 17.3. asti, ja avustuksiin käytetään yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Avustuksilla tuetaan harrastetuntien järjestämistä koululaisten toiveiden mukaisesti koulupäivän yhteydessä sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. tarkoituksena on myös vahvistaa toimintakulttuuria, jossa koulun tilat ovat iltapäivisin monipuolisessa koululaisten harrastuskäytössä.

Ministeriön mukaan harrastuksiin käytettävillä avustuksilla voidaan vähentää lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen sekä edistetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista.

Käyttäjän henna.sotamaa-leino@media.fi kuva
Henna Sotamaa-Leino