Suomessa 79 000 kadonnutta työmiestä – "Pitäisi tukea jo päiväkodissa"

Kuvituskuva.

Matilda Isohella

Suomessa 78 657 parhaassa työiässä olevaa miestä on kadonnut työelämästä ja ilmeisen pysyvästi, kertoo Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n tänään julkaisema Kadonneet työmiehet -analyysi.

Kadonneista työmiehistä noin 50 400 luetaan työllisyystilastoissa ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” eli näillä miehillä ei ole työpaikkaa eivätkä he hae töitä. He eivät myöskään opiskele tai ole eläkkeellä työkyvyttömyyden tai muun syyn takia.

Lisäksi työmarkkinoilta kadonneiksi on laskettava ne työttömät miehet, joiden paluuta työelämään ei voida pitää todennäköisenä. Parhaassa työiässä olevista miehistä tällaisia työttömiä on 28 187.

Kadonneiden työmiesten osuus on jatkuvasti kasvanut. Analyysin mukaan ilmiö selittyy pitkälti rakenteellisilla syillä: vähän koulutetuille löytyy vähemmän töitä ja poikien asema koulutuksessa on tyttöjä heikompi.

Miesten kouluttautuminen onkin avain ongelman selättämisessä. Analyysin mukaan syrjäytymisvaarassa olevat pojat tarvitsisivat tukea koulunkäyntiin, ehkä jo varhaiskasvatukseen. Kirjoittajat ehdottavat, että peruskouluissa ongelmia voitaisiin ehkäistä lisäämällä sosiaali-, nuoriso- ja perhetyön osaamista sekä kohdentamalla tukea nuoren lisäksi koko perheeseen.

Yksi analyysin kirjoittajista on Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord. Hänen mukaansa erityisesti oppimisvaikeuksista ja sosiaalisesti puutteellisista taidoista kärsivät pojat jäävät ilman oikeanlaista tukea ja apua.

– Peruskoulu ei pysty huomioimaan ja tukemaan riittävästi ylivilkkaita ja impulsiivisia, rajattomia poikia.

Nordin mukaan peruskouluun tulisi rakentaa vahvaa moniammatillista osaamista, jossa erityistä tukea tarvitsevaa lasta tuettaisiin vahvemmin ja oikea-aikaisesti.

– Kouluihin tarvittaisiin lisää sosiaalityön, nuorisotyön ja perhetyön osaamista. Oppilaiden lisäksi olisi tärkeää tukea myös perhettä, Ulla Nord kirjoittaa.

– Tällä hetkellä siirrämme vastuuta ja lopulta päädymme kalliisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Heikki Hiilamo puolestaan korostaa, että koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat miehet tarvitsevat tukea koulutuspaikkojen ja työpaikkojen saamisessa ja niissä pysymiseen. Työhän tarvitaan niin keppiä kuin porkkanaakin.

– Työttömyysturvan ja toimeentulotuen sanktiot ovat ainakin tuoneet syrjäytymisvaarassa olevia miehiä työllistymistä edistävien palveluiden piiriin. Myös työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista parantaneet porkkanat ovat tehonneet.

– Miehille tarvitaan lisää porkkanoita koulutukseen. Työ pitäisi aloittaa varhaiskasvatuksesta tai viimeistään peruskoulutusta, Hiilamo toteaa.

Käyttäjän henna.sotamaa-leino@media.fi kuva
Henna Sotamaa-Leino