Vihdissä poikkeuksellinen tilanne: Lastensuojeluilmoitusten määrä tuplaantui loppuvuodesta

Lastensuojelu on rinnalla kulkemista, työtä ihmiseltä ihmiselle. Vihdissä lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.

Arkisto

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut Vihdissä valtavasti. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perhepalveluille tuli marraskuussa 50 lastensuojeluilmoitusta, joulukuussa 58 ja tammikuussa 100 ja helmikuussa 93.

Ilmiö on poikkeuksellinen ja on aiheuttanut Karviaisessa erityistä huolta. Erityisesti koulujen tekemien lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut voimakkaasti. Ilmoitusten perusteissa on lisääntynyt korostetusti lasten psyykkinen tila, koulunkäyntiongelmat ja itsetuhoinen käyttäytyminen.

Karviaisen yhtymähallitus on pääsiäisen alla kokouksessaan päättänyt, että Karviainen perustaa yhden psykologin tehtävän kasvun ja hyvinvoinnin yksikköön, jotta kouluja ja varhaiskasvatusta voidaan palvella tässä tilanteessa paremmin ja nopeammin.

Lisäksi muutetaan täyttämättä oleva johtavan terveydenhoitajan virka johtavan sosiaalityöntekijän viraksi, jotta tilanteen hallinnollinen hoitaminen sujuu lain vaatimassa ajassa ja että perheet saavat tarvitsemansa sosiaalityön tuen ja ratkaisut.

Lisäksi yhtymähallitus esittää Vihdin kunnalle, että kunta vahvistaa oppilashuollon resursseja vastaavasti.

– Ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan kaikkia toimijoita: neuvolat, varhaiskasvatus, koulut, kouluterveydenhuolto, perhepalvelut ja perhesosiaalityö, päihde- ja mielenterveystyö ja nuorisotoimi, yhtymähallituksen päätöksessä todetaan.

toimitus