Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kuntavaaleista

Vihdin kunnassa on paljon avoimia työpaikkoja.

Maija-Liisa Nyman

Jarmo Kuosa vaati vaalituloksen kumoamista mm. esteellisyyden perusteella.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Jarmo Kuosan (kok.) tekemän valituksen, joka koski huhtikuussa järjestettyjä kuntavaaleja. Näin ollen kuntavaalien tulos jää voimaan.

Kuosa putosi kunnanvaltuustosta menetettyään tarkastuslaskennassa ratkaisevat kaksi ääntä. Tarkastuslaskennan jälkeen valtuustoon nousi Kokoomuksen Laura Syrjälä.

Kuosa vaati hallinto-oikeudelta vaalituloksen kumoamista. Hän perusteli vaatimustaan sillä, että keskusvaalilautakunnan kokouksiin osallistunut Raimo Sainio (sd.) olisi ollut esteellinen.

Hallinto-oikeus kuitenkin linjaa, ettei Sainio ole ollut esteellinen osallistumaan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn. Lautakuntaan valitut edustavat edellisten kuntavaalien puolueita ja siten he ovat oletusarvoisestikin mukana politiikassa. Tästä syystä Sainion puolueensa ja ystävänsä Kalervo Maarron (sd.) hyväksi tekemän vaalityön ei voi katsoa vaarantaneen Sainion puolueettomuutta.

Lisäksi hallinto-oikeus katsoo, että Sainion Kuosaan kohdistama julkinen arvostelu on pääosin kohdistunut Kuosan näkyvään asemaan kuntapolitiikassa. Myös Sainio on aktiivinen kuntapoliittinen toimija. Siksi oikeus ei pidä Sainion kritiikkiä sellaisena julkisena vihamielisyytenä, joka vaarantaisi hänen puolueettomuutensa.

Kuosa otti valituksessaan esiin myös sen, että viisijäsenisessä keskusvaalilautakunnassa on ollut kokouksissa läsnä vain miehiä. Näin lautakunnan kokoonpano on ollut tasa-arvolain vastainen. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että Kokoomuksella ei ollut edustajia keskusvaalilautakunnan kokouksissa, vaikka edellisissä vaaleissa ehdokkaita asettaneiden puolueiden on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan olla tasapuolisesti edustettuina.

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että keskusvaalilautakunnan menettely ei ole ollut virheellistä. Koska varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ovat olleet lain mukaan esteellisiä, on heidän tilalleen kuulunutkin kutsua varajäsenet asetetussa järjestyksessä.

Hallinto-oikeus toteaakin, ettei keskusvaalilautakunnan päätös ole lainvastainen valituksessa esitettyjen seikkojen osalta. Niinpä keskusvaalilautakunnan tekemää päätöstä vaalituloksen vahvistamisesta ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeus teki ratkaisunsa viime keskiviikkona. Päätöksestä on vielä mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on valitusosoituksineen yleisesti nähtävillä Vihdin kunnanvirastossa (Asemantie 30, Nummela) sekä Vihdin kunnan nettisivuilla. Vihdin kunnanviraston kiinnioloaikana päätökseen voi tutustua soittamalla hallinnon päivystäjälle virka-aikana ja sopimalla puhelimessa tapaamisajankohdan.

toimitus