Vihdin liittymistä Hinku-hankkeeseen selvitetään sittenkin

Vihdin kunnassa on paljon avoimia työpaikkoja.

Maija-Liisa Nyman

Kenties kolmas kerta toden sanoo. Vihdin Vihreät esittivät jälleen, että Vihdin kunnan liittymistä Hinku-hankkeeseen selvitetään edelleen.

Hinku-hanke on ollut esillä jo vuosien ajan. Vihdin Vihreät teki tammikuussa 2014 valtuustoaloitteen Vihdin kunnan liittymisestä hankkeeseen. Sittemmin ympäristölautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Hinku-kunnaksi ei ryhdyttäisi.

Kunnanvaltuusto on kuitenkin jo kahdesti päättänyt, että selvittelyä Vihdin kunnan mahdollisuuksista osallistua hankkeeseen jatketaan. Ja niin päätti myös maanantaisessa kokouksessaan.

Perustelut olivat merkittävin osin vanhentuneita.

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

– Vihdin kunta on ilmastostrategian ja sen toimenpideohjelman puitteissa pioneereja ja kärkikuntia hiilineutraaliuden tavoittelussa. Tämä ei kuitenkin näy ulospäin, Olli Pekka Hatanpää sanoi Vihreitten ryhmäpuheenvuorossa.

Osallistuminen Hinku-foorumiin tarjoaisi hänen mukaansa mahdollisuuden tuoda esiin toimenpiteitämme ja etenkin vihtiläisten yritysten osaamista.

– Hiilineutraalius ei ole valmisteilla olevan Vihdin brändin ytimessä, mutta se on sitä perustaa, jonka puuttuminen veisi pohjan pois menestyvältä kunnalta.

Ympäristötoimi on tehnyt tilapalvelun kanssa perusteelliset selvitykset, ensin kaksi kertaa, miksi kunta ei voi liittyä ja kolmannen kerran esityksen millä edellytyksillä kunta voi liittyä Hinku-kunnaksi.

– Näyttää siltä, että perusteellisesta selvittelystä huolimatta valmistelijat eivät ole olleet yhteydessä Hinku-tiimiin, koska perustelut olivat merkittävin osin vanhentuneita, Hatanpää sanoi.

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan päätösehdotuksessa mainitut 300 000 euron energiakatselmukset ja niiden pohjalta toteutetut toimenpiteet olisivat Hatanpään mukaan tarpeellisia ja maksaisivat itsensä mahdollisesti hyvinkin nopeasti takaisin.

– Mutta eivät ole Hinkuun liittymisen ehto, hän painotti ja totesi, ettei myöskään energia-asiantuntijan palkkaaminen ole ehto, vaikka maksaisi itsensä energiasäästöinä takaisin ja toisi helpotusta tilapalvelun ylikuormittuneeseen työtaakkaan.

Tärkein Hinku-kriteeri Hatanpään mukaani on valtuuston päätös siitä, että kunta tavoittelee koko alueellaan 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee kaikkea kunnan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa toimintaa, ei pelkkää kuntaorganisaatiota.

Vihreät esittivät, että aloitteen esittämää valmistelua jatketaan Hinku-tiimin edustaja kutsutaan esittelemään Hinkua viranhaltijoille ja valtuustolle. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Käyttäjän maria.aittoniemi@media.fi kuva
Maria Aittoniemi