Nyt tehdään selvityksiä, yleisötilaisuus on joulukuun puolivälissä: Vihdin joukkoliikennettä suunnitellaan paremmaksi

Vihdin kunnan kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala ja talousjohtaja Erkki Eerola esittelivät perjantaina laajan Vihdin joukkoliikenteen kehittämisen aikataulua ja tämänhetkisiä vaihtoehtoja.

Vesa Valtonen

Joukkoliikenneala ollut murroksessa jo pitkään. Niinpä Vihdissä on sisäisten bussivuorojen määrä tuplattu 32:een. Kunta on myös lisännyt bussivuorojen yhteisostoja. Vuoroja on nyt 16 ja lisäksi kesällä on kahdeksan kunnan ostamaa vuoroa.

Vihdin kunnan kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala ja talousjohtaja Erkki Eerola muistuttavat, että Vihdistä on nyt yhteys rataverkkoon suunnittelussa. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi yhtä tai kahta bussivuoroa raideliikenteen tuntumaan. Päätöksiä tästä tehdään mahdollisesti maaliskuun aikana.

– HSL:n lippusopimus laajenee ensi vuoden alussa ja ensi vuoden talousarvioon joukkoliikenteen määrärahoja nostettiin 300 000 eurolla.

Kunnanhallitus on käynnistänyt joukkoliikenneselvityksen, jossa mää­ri­tel­lään kunnan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet ja jär­jes­tä­mis­ta­pa­vaih­to­eh­dot.

– Huomioitavia yhteyksiä ovat kylien ja Vihdin kirkonkylän ja kylien sekä Nummelan väliset yhteydet, Vihdin ja Loh­jan, Vihdin ja Karkkilan sekä Vihdin ja Nurmijärven väliset yhteydet sekä Vihdin ja pääkaupunkiseudun väliset yhteydet. Arkiyhteyksien lisäksi tarkastellaan il­ta- ja viikonloppuyhteyksiä sekä kesäajan liikennettä, Salla-Mari Rintala listaa.

– Kaiken kaikkiaan kunnan on nyt otettava aikaisempaa isompi rooli joukkoliikenteen järjestämisessä. Tässä ei nyt takerruta vanhaan vaan katsotaan kaikki mahdollisuudet joukkoliikenteen kehittämiseksi, kuljetus- ja hanakinta-asiantuntija muistuttaa.

Vihdin joukkoliikenteen järjestämiseksi on viranhaltijoiden mielestä neljä mallia; nykyinen markkinaehtoinen malli, palvelusopimusasetuksen mukainen malli, liittyminen Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymään vuoden 2019 alusta – tai sitten Vihti ja Lohja järjestäisivät palvelut uuden yhteisen toimivaltaisen viranomaisen kautta.

Palvelusopimusasetuksen mukainen malli voidaan käytännössä toteuttaa Uudenmaan ELY keskuksen, jatkossa maakunnan, kilpailuttamin sopimuksin, joita on olemassa ainakin kolmea tyyppiä.

Kunnan omin voimin ei joukkoliikenteen uudistusta Vihdissä suunnitella, sillä konsulttina on Sito Oy.

Kunnan verkkosivuilla avataan kuluvalla viikolla erityinen joukkoliikenteen blogi ja yleisötilaisuus joukkoliikenteen tulevaisuudesta järjestetään Vihdin lukiolla tiistaina 12.12. klo 17 alkaen.

Suunnitelmien väliesittely on Vihdin poliittisille päättäjille tammikuussa. Joukkoliikenneselvityksen ohjausryhmässä ovat kunnan edustuksen ja konsultin lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä HSL.

– Aikataulu päätösten tekemiselle on rakennettu niin, että kunnassa voitaisiin tehdä helmikuussa päätös HSL-kuntayhtymään liittymisestä mikäli se tulee selvitystyön kuluessa harkittavaksi, talousjohtaja Erkki Eerola muotoilee.

Juttua päivitetty 13.11. klo 13.30 korjaamalla kirjoitusvirhe.

Vesa Valtonen