Paikalliset

”Tulkinnanvarainen maa-ainesten lupa-asia”–valitukset maankaatopaikasta hylättiin

Vihdin ympäristölautakunta myönsi kolmisen vuotta sitten ympäristöluvan Hurrin tilalle Nummelan eteläpuolelle maankaatopaikkatoimintaan, louhintaan ja murskaukseen.

Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka torstaina hylkäsi valitukset: Helsingin hallinto-oikeuden ja Vaasan hallinto-oikeuden päätösten lopputuloksia ei muuteta.

Maa-aineslupa saa näin lainvoiman. Louhintaa ei voi aloittaa ilman ympäristölupaa, joten käytännössä toimintaa ei voi aloittaa. Päätökset viedään tässä vaiheessa ympäristölautakunnalle tiedoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan ”Vihdin ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslaissa tarkoitettuja huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista taikka samassa pykälässä tarkoitettua vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympäristölle”.

Kho:n ratkaisun perustelujen mukaan hankkeen eniten melua aiheuttavien vaiheiden eli kallion louhinnan ja murskauksen toteuttaminen edellyttää täytäntöönpanokelpoista ympäristölupaa, jota koskevassa harkinnassa varmistetaan toimintaan liittyvien yksityiskohtaisten melunhallintatoimenpiteiden riittävyys.

Ympäristölupaharkinnan yhteydessä tulevat selvitetyksi myös ottamisalueen pohjavesiolosuhteet ja annetaan riittävät lupamääräykset, joilla voidaan hallita toiminnan vaikutuksia lähialueen kaivoihin ja pintavesiin.

Asiassa on Kho:n päätösasiakirjojen mukaan kysymys tulkinnanvaraisesta maa-aineslupa-asiasta.

Tämän vuoksi asian lopputuloksesta huolimatta ei ole Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ollut kohtuutonta, että osapuolet joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Alueen lähellä asuvien valituksessa todettiin muun muassa, että maa-ainespuiston läheisyydessä alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsee noin 20 asuinrakennusta, joista lähimpien pihapiirit alle 300 metrin etäisyydellä.

Asukkaat muistuttavat että osayleiskaavoituksessa on suunniteltu asutusta vieläkin lähemmäs: kaavaehdotuksessa ei ole huomioitu louhoksen perustamista eikä maa-aineslupaharkinnassa kaavaehdotusta.

Lupa

Vihdin ympäristölautakunta myönsi kesäkuussa 2015 maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Hurrin tilalta Torholan kylässä.

Lupa on voimassa 10 vuotta siitä, kun päätös on lainvoimainen.

Maa-aineksia saa ottaa enintään 550 000 kiintokuutiometriä 5,7 hehtaarin alueelta.

Kalliokiviaineksen louhintaa saa ympäristölautakunnan päätöksen tultua lainvoimaiseksi harjoittaa seuraavasti:

- Poraaminen arkisin klo 7–20, pois lukien arkipyhät.

- Räjäytykset ja rikotukset arkisin klo 8–16, pois lukien arkipyhät.

- Murskaus arkisin klo 7–22, pois lukien arkipyhät.

- Kuormaaminen ja kuljetus arkisin klo 6–22, pois lukien arkipyhät.

- Kiviaineksen louhintaan liittyvistä töistä heinäkuussa saa tehdä vain kuormausta ja kuljetusta arkisin klo 6–22, pois lukien arkipyhät.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Lisää aiheesta

Sarajuurelle myönnettiin luvat yksimielisesti2.9.2015 10.54
Sarajuuren hankkeesta kymmeniä muistutuksia17.2.2012 12.20
Patrik Sarajuuri hakee suurta maa-aineslupaa Torholaan30.12.2011 11.58

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat