Paikalliset

40 000 euroa vuosittain Siuntionjoki-hankkeeseen – Hankkeen kautta voidaan päivittää Enäjärven hoitosuunnitelma

Siuntionjoki alkaa Nummelan tienoilta ja laskee Pikkalanjokena Siuntion kunnan alueella Suomenlahteen.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunta sitoutuu olemaan mukana Siuntionjoen vesistöalueen kunnostushankkeessa vuosina 2019 – 2024 40 000 euron vuosittaisella panostuksella. 10 000 euroa kunnan tuesta osoitetaan Vesilaitoksen kautta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY ry) ja Länsi-Uudenmaan kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijat ovat yhteistyössä laatineet esityksen Länsi-Uudenmaan vesien hoidon visiosta ja strategiasta. Esitykseen liittyy myös Siuntionjoen vesistöalueen kunnostushanke; elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövisio 2030.

Taloudellisten vaikutusten lisäksi hankkeella uskotaan olevan paljon positiivisia vaikutuksia Vihdille. Näitä ovat muun muassa toimijoiden ja hankkeiden kokoaminen yhteen isommaksi kokonaisuudeksi, alueella toimivat yhdistykset saavat tukea hankkeesta omille toimilleen, Siuntionjoen vesistöalueen järvi- ja virtavesien tilan parantuminen vähitellen tehtävien toimenpiteiden myötä. Lisäksi hankkeen kautta voidaan päivittää Enäjärven hoito- ja kunnostussuunnitelma ja päättää mahdollisista tarvittavista lisäpanostuksista jatkossa.

Siuntionjoen vesistön pääuoma, Siuntionjoki, alkaa Vihdin kunnan Nummelan taajaman tienoilta ja laskee Pikkalanjokena Siuntion kunnan alueella Suomenlahteen.

Alueen kaikki luokittelun piirissä olevat joet; Siuntionjoen pääuoma, Kirkkojoki ja Harvså ovat ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä. Järvistä huonossa tilassa ovat Harvsån osavaluma-alueen järvet Petäjärvi ja Hepari, välttävässä tilassa pääuoman pohjoisosan Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi ja Karhujärvi. Pääuoman alaosan järvet Tjusträsk ja Vikträsk ovat tyydyttävässä tilassa. Pikkalanlahti, jonne joki laskee, on välttävässä tilassa.

Siuntionjoki on yksi erityisimmistä jokivesistöistä Uudellamaalla. Suurin osa vesistöalueesta kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministe riön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla.

Siuntionjoen vesistöllä on laaja, maatalousvaltainen valuma -alue, jossa syntyvä ravinnekuormitus päätyy ojista ja puroista jokeen, joen mukana järveen ja lopulta Suomenlahteen. Typpi - ja fosfori ovat tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet, joiden suurin lähde on maatalous. Myös metsätalous ja haja-asutus ovat merkittäviä ravinnekuormituksen lähteitä ja lisäksi vesistön varrella on muutama pistekuormittaja, jotka purkavat käsitellyt jätevetensä vesistöön. Siuntionjoen tila ei parane ilman aktiivista ja laaja -alaista työtä kuormituksen vähentämiseksi.

Hankkeen toimenpiteiden rahoittamissuunnitelma perustuu kunnilta ja LUVY ry:ltä saatavaan omarahoitukseen (vuosina 2019-2024 noin miljoonaa euroa) ja

sitä vastaan saatavaan valtion ja muuhun hankerahoitukseen sekä yksityiseen rahoitukseen (noin 700 000 euroa).

Esitetyt kuntarahoittajien osuudet ovat: Siuntio 60 000 €, Vihti 40 000 €, Lohja 30 000 €, Kirkkonummi 30 000 €, Inkoo 10 000 € ja yhdistyksen osuus 3 000 €, per vuosi, vuosina 2019-2024.

Hankkeen päämäärät

Pitkäjänteinen toiminta ja lisäresurssien hankinta.

Vesistön tilan, kalan esteettömän kulun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.

Seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista tehoa kunnostustyöhön.

Verkostoyhteistyö ja viestintä

Ammattimainen koordinointi ja yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa

Käytännön toimenpiteet: hoito- ja kunnostussuunnitelmien laatiminen, valuma-aluekunnostus, järvissä tehtävät kunnostukset, virtavesikunnostukset.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat