Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Vihdin vetovoima on yhteistyötä

Vähittäiskaupan saavutettavuudesta ja asiointiliikkumisen muutoksista Uudenmaan alueella vuoteen 2050 mennessä on valmistunut Uudenmaan liitossa selvitys.

Vihtiläisittäin yksi myönteinen selvityksen tulos on kaupan alan työpaikkojen määrän ainakin hienoinen kasvu pitäjässä lähivuosikymmenien aikana: Nummelassa ja todennäköisesti eteläisimmässä Vihdissä on lähivuosikymmeninä vetovoimaa.

Mitään erityisen mullistavaa tämän selvityksen yhteenvedoissa ja päätelmissä ei kuitenkaan ole; vaikutukset syntyvät kaupan palveluverkon muutosten lisäksi muutoksista asukkaiden sijainnin painotuksissa sekä liikenneyhteyksien kehittymisestä.

Kestävien kulkutapojen käyttö kasvaa ja asukasmäärään suhteutettu henkilöauton käyttö vähenee sekä matkamäärän että kilometrisuoritteen osalta. Nämä arviot on tehty kuitenkin ilman tietoa lähivuosikymmeninä tapahtuvista liikkumisen muutoksista. Niitähän ei pysty ennustamaan kukaan.

Parhaalla vähittäiskaupan saavutettavuusvyöhykkeellä asuvien osuus Uudenmaan asukkaista on selkeässä kasvussa.

Yllättävää ei ole se, että kävellen tai pyörällä parhaiten saavutettavia keskittymiä ovat pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen sisään merkityt alueet.

Joukkoliikenteellä hyvin saavutettavia keskittymiä ovat näiden lisäksi Tammisto, Koivuhaka, Petas, Porttipuisto, Suomenoja ja Turvesolmu.

Kestävillä kulkutavoilla saavutettavuus suhteessa henkilöautoon on heikointa Vihdin Huhmarissa, Raaseporin Horsbäckissä ja Nurmijärven Mäyränkalliossa.

Tällaisia tutkimuksia ja selvityksiä tarvitaan paljon, jotta tehtäviinsä huolella paneutuvilla viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä on riittävästi työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun.

Vihtikään ei ole kunnan omin voimin kehittyvä pitäjä vaan osa eteläisimmän Suomen vahvan tulevaisuuden kasvun aluetta.

Tuloksia tehdään yhteistyöllä.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet