Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Vihdin kasvulla on kovat tavoitteet

Vihti on mukana valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa. Valtio ja kunnat ovat yhdessä tehneet liikennejärjestelmän, kaavoittamisen ja asumisen suunnitelmia pohjaksi kuntien ja valtion väliselle sopimusmenettelylle.

Nykyisen MAL-sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle lisäämiselle.

Vihdin tavoite vuosille 2016 - 2019 on ollut 112 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta asuntotuotantoon ja saada kuntaan 1 248 asuntoa, joista 375 tuettua asuntotuotantoa.

Tavoite on ollut kova. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui Vihtiin 167. Niistä oli vapaarahoitteisia omistusasuntoja 147 ja 20 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa käsitellään Vihdin kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina. On kaikkien etu jos suunnitelmiin ei kirjata tavoitteita, joiden saavuttaminen jää utopiaksi.

Vihti on kuitenkin palannut kasvun uralle. Asukkaita on yli 29 400, työpaikkoja on noin 8 000 ja yrityksiä noin 2 000.

Kaavavarantoa on Nummelassa noin 800 000 kerrosneliömetriä, kirkonkylässä 200 000, Ojakkalassa 100 000 ja Otalammella noin 90 000 kerrosneliömetriä. Kyse on enää näiden varantojen hyödyntämisestä.

Vihdin yhdyskuntarakenteen suunnittelu yhdessä Helsingin seudun 13 muun kunnan kanssa on periaatteessa tärkeätä. Yksikään kunta ei kuitenkaan uhraudu toisen kunnan hyväksi. Siksi kunnissa on kauniista yhteistyöpuheista huolimatta oma etu aina keskiössä.

Vihti ei ole tässä poikkeus. Tästä huolimatta kunnan edustajien on kannattanut olla maantieteellisesti laajalla alueella mukana erilaisissa neuvottelupöydissä.

Kunnan kehittämisessä kaavoituspäälliköllä on merkittävä rooli. Vihdin kaavoituspäällikkönä pitkään ollut Suvi Lehtoranta on nyt siirtynyt Orimattilan kaavoituspäälliköksi. Uuden keskeisen viranhaltijan valinta on kunnalle aina uusi mahdollisuus.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet