Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Heikko ajoterveys on piilevä ongelma

Peräti joka neljäs Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista on ollut joskus tai on usein huolissaan omasta ajoterveydestään.

Vihdissä tapahtui liikennevakuutuksesta korvattuja liikenneonnettomuuksia lähes 460 vuonna 2017 ja yli 500 edellisenä vuonna. Onnettomuustietoinstituutin tilastoista ei selviä moniko näistä onnettomuuksista aiheutui heikon ajoterveyden takia. Näissä onnettomuuksissa vammautui 145 vuonna 2017 ja 140 vuonna 2016.

Vihdissä tapahtui kymmenen vuoden aikana liikennevakuutuksesta korvattuja liikennevahinkoja 4 701. Onnettomuuksissa loukkaantuneita oli 1 286. Vammautuneeksi näissä tilastoissa määritellään lievimmillään henkilö, jolle on korvattu vammojen tarkastuskäynnistä syntyneitä kuluja.

Ajoterveys ja sen arviointi oli tärkeä puheenaihe lääkäripäivillä kuluneella viikolla. Ajoterveys nousee huolenaiheena esille usein iäkkäiden kohdalla, vaikka koskettaa se jokaista kuljettajaa ikään katsomatta.

Valtaosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista kokee, että ajoterveydentilan heikentyessä ensisijainen vastuu puuttua autoiluun on kuljettajalla itsellään.

Lähes yhtä vastuullisena pidetään lääkäriä. Onneksi yhdeksän kymmenestä painottaa lähipiirin ja poliisin vastuuta puuttua tilanteessa, jossa autoilu ei ole enää turvallista. Painottaminen on kuitenkin eri asia kuin ongelmaan puuttuminen.

Erityisesti iäkkäiden ajoterveys onkin edelleen arka asia, jota esimerkiksi jälkikasvu ei läheskään aina uskalla ottaa esille.

Onko pelkona perinnön menettämisen pelko? Miksi ihmeessä läheisten ihmisten turvallisuudesta ja liikenneturvallisuudesta yleensä ei uskalleta pitää huolta?

Autolla liikkumaan tottuneelle autoilusta luopuminen on joillekin kovin korkea kynnys. Sen takia liikenteessä on runsaasti autoilijoita, joiden kyky selvitä erilaisista tilanteista on jopa merkittävästi heikentynyt.

Siksi tarvitaan rohkeutta puuttua ongelmiin ajoissa. Onko sinun lähipiirissäsi tai tuttavapiirissäsi autoilijoita, joilla ei mielestäsi ole enää mitään asiaa ratin taakse?

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet