Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Rakennusjärjestys on ollut iso punnerrus

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisiin oloihin sopivat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Tämän vuoksi kuntien rakennusjärjestykset ovat erilaisia. Nyt uudistetaan Vihdin kunnan rakennusjärjestystä. Jo on aikakin, sillä nykyinen rakennusjärjestys on peräisin vuodelta 2002.

Uuden Vihdin rakennusjärjestyksen valmistelutyö on kestänyt jo pitkään, sillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä jo vuoden 2016 puolella.

Rakennusjärjestyksestä on äänestetty lautakuntakäsittelyssä ja kunnanhallituksessa. Lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella rakennusjärjestykseen tehtiin muutoksia, jotka edellyttävät rakennusjärjestyksen asettamista uudelleen ehdotuksena nähtäville.

Viime viikolla ympäristölautakunnassa äänestettiin vielä pari kertaa ennen kuin esitys kunnanhallitukselle valmistui. Lautakunnan äänestyksissä linjattiin vielä tässä vaiheessa varsin keskeisiä asioita, kuten rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten määriä ja niiden neliöitä sekä rantarakentamista.

Rakennusjärjestysluonnos poikkeaa nykyisestä rakennusjärjestyksestä sisällöltään sekä rakenteeltaan. Muutoksia tehtäessä on määräysten esitystapaa pyritty yhdenmukaistamaan muissa kunnissa viime aikoina uusittujen tai parhaillaan vireillä olevien rakennusjärjestysten kanssa, vaikka määräysten sisältö onkin tietysti rakennettu vihtiläisten tarpeisiin.

Moniin määräyskohtiin on lisätty aiempaa enemmän yksilöintiä, jotta määräys olisi lukijalle havainnollisempi ja rajaisi muun muassa luvan tarvetta ja sovellettavia menettelyjä nykyistä selkeämmin ja vähentäisi tulkinnanvaraisuutta.

Yhdenmukaisilla säännöksillä on pyritty myös edistämään yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Tämä on erinomainen uudistus jos se vähentää eripuraa ja yksinkertaistaa sekä nopeuttaa hakumenettelyjä.

Toivottavasti sopu sisällöstä löytyy eikä käsiin kasaudu arvovaltaongelmaa. Rakennusjärjestyshän tehdään helpottamaan vihtiläisten arkea.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet