Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Järkeä tarvitaan lumitöihinkin

Näille leveysasteille satanut viime vuosien keskiarvoa rajusti paksumpi lumivaippa on aiheuttanut ongelmia, sillä lumitilanne sekä kadulla että katoilla on varsinkin tiuhaan rakennetuilla alueilla osin hyvinkin vaikea.

Järjestyslain mukaan kiinteistönomistajan on silti huolehdittava siitä, ettei katolta putoava lumi, jää tai muut esineet aiheuta vaaraa alueella liikkuville. Pelastuslain mukaan pelastusteiden pitää aina olla ajokelpoisia ja esteettömiä. Aina.

Kiinteistöliitto Uusimaan asiantuntijat muistuttavat nyt, että lumen ja jään putoamisen turvallisuusriski on poistettava, ja tarvittaessa vaarallinen alue on eristettävä.

Lumen ja jään paino ei tämänhetkisillä lumimäärillä kuitenkaan aiheuta kantavuusongelmia asuinrakennusten kattorakenteille. Lumen paino Vihdin alueella on nyt noin 150 kiloa kuutiolta. Lunta on katoilla 35-50 senttiä, joten lumen paino on painavimmillaan runsaat 70 kiloa neliöltä.

Kiinteistönhoidon ammattilaiset huomauttavat, että lumen pudotuksiin ei siis lumen painon takia ole pakko ryhtyä nyt kun sekä huoltoyhtiöt että ammattimaiset lumen pudottajat ovat erityisen kiireisiä. Ensisijaista on nyt turvallisuuden huomioon ottaminen – siihen tarvitaan näiden ammattilaisten työpanosta juuri nyt.

Tällaisina keskimääräistä haasteellisempina talvijaksoina jyvät erottuvat akanoista. Suuressa osassa taloyhtiöistä onkin varauduttu erinomaisesti lähes kaikkiin tilanteisiin.

Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä muistuttaa, että taloyhtiö voi siirtää kunnossapitotehtäviä kiinteistöpalveluyritykselle, mutta vastuuta taloyhtiö ei voi siirtää. Huoltosopimus pitää aina tehdä kirjallisesti ja kuvata siinä tehtävät työt selkeästi, sanoin tavoiteltu lopputulos.

Huoltosopimukseen pitää kirjata päivittäinen lumi- ja jäätilanteen seuranta, varotoimenpiteet, joihin ryhdytään mahdollisissa vaaratilanteissa ja yhteydenottovelvoite välittömästi esimerkiksi isännöitsijään. Taloyhtiön puolestaan on seurattava, että sopimuskumppani tekee sovitut työt. Selkeätä.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet