Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Tuore organisaatio asukkaiden apuna

Vihdin kunnan lukuisissa päällikkövakansseissa on nyt tuoreet työntekijät vihtiläisten palveluksessa.

Viime vuoden keväällä tai sen jälkeen työnsä ovat aloittaneet muun muassa ympäristöpäällikkö Sari Janhunen, elinvoimajohtaja Petra Ståhl, tekninen johtaja Matti Kokkinen, johtava rakennustarkastaja Sanna Laaksonen ja kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Maanantainen kunnanhallitus valitsi Eerolalta vapautuneeseen talousjohtajan virkaan Anne Arvolan, joka on työskennellyt muun muassa Vihdin naapurikunnan Kirkkonummen talousjohtajana. Kaavoituspäällikön virkaa hoitaa toistaiseksi kaavasuunnittelija Miia Ketonen.

Onko nyt sitten lupa odottaa jotain erityisen hyvää ja aikaisemmasta jopa olennaisesti poikkeavaa hallinnon ja päätöksenteon kulttuuria? Toivottavasti on – moni kunnan kehittämistä ja kehittymistä jarruttanut lukko saattaa aueta nopeastikin.

Vihdin kunnan kehittämisessä eivät nimittäin ole aina olleet pelkästään asiat vastakkain. Ongelmien kulminoitumisesta yksittäisiin viranhaltijoihin on nyt toivottavasti päästy pysyvästi eroon.

Vihdin kunnanvaltuuston hyväksymän Vihdin strategian perusteella Vihdin kunnan erityinen arvo on hyvinvoiva henkilöstö. Tämä tavoite ei toteudu pelkillä puheilla, joten taloussuunnitelmassa on luvattu panostaa työhyvinvointiin.

Paljon on muuttunut takavuosista, sillä nykyään Vihdin kunnassa työhyvinvoinnin kehittämisen keskiössä on asiakas, kuntalainen.

Talousarvioissa on perinteisesti hyväksytty erilaisia suunnitelmia nuijankopautuksella niin, että samalla ei ole tehty päätöstä seurannasta ja hyväksytyn tavoitteen mitattavuudesta. Nyt tämäkin on jäänyt historiaan.

Työnjaosta eli kuntalaisten palvelemisesta on tehty paljon aikaisempaa läpinäkyvämpää. Lisäksi johtamiseen ja johtajien läsnäoloon panostetaan kunnan organisaatiossa nyt kenties enemmän kuin koskaan.

Budjettikirjassa kunnanvaltuusto on myös päättänyt, että työpahoinvoinnin ensimmäisiin merkkeihin todella tartutaan, työssä jaksamista tuetaan ja onnistumisia palkitaan.

Sanat ovat sanoja ja teot ovat tekoja. Lupauksistaan kunnanvaltuustokin tunnetaan.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet