Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Uutta vauhtia Vihdin kirkonkylän kehittämiselle

Vihdin kirkonkylän liikekeskuksen alueen asemakaavan muutostyö on starttivaiheessa. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta päätti kuuluttaa asemakaavan vireille, sekä lähettää kaavatyön tavoitteet kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.

Kyseessä on kirkonkylän ja samalla koko Vihdin kannalta merkittävä hanke; kyseinen liikekeskuksen alue on kooltaan nimittäin kymmenen hehtaaria.

Alueella ovat muun muassa K-Supermarketin, S-Marketin, Linjalan rakennusten ja paloaseman lisäksi Kuntala ja Liikekeskus Pääkonttori eli Vihdin entiset kunnantalot. Lisäksi alueeseen kuuluu Alhonmäen ja Kirjavanjoen väliseen maastoon sijoittuva vielä kaavoittamaton alue.

Nyt käynnistymässä olevan kaavatyön tavoitteena on selvittää lisärakentamisen mahdollisuuksia alueella ja tiivistää alueen taajamarakennetta – huomioiden kuitenkin ympäristön erityispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot. Kaavatyössä selvitetään myös uuden paloaseman rakentamista Helsingintien varrelle.

Tulkinnoille on runsaasti varaa, sillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kirkonkylän keskusta-alueella uudisrakentamisen on sovelluttava ympäröivään rakentamiseen ja oltava ulkoasultaan muutoinkin taajamakuvaan soveltuvaa.

Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi menevien kaavatavoitteiden mukaan uudisrakentamisen pitää tukea kirkonkylän taajamakuvan eheyttä ja omaleimaisuutta. Omaleimaisuutta alueella onkin, sillä asemakaavan muutosalueen rakennuskanta on peräisin noin sadan vuoden ajalta.

Tärkeä tavoite kaavatyössä on se, että kirkonkylän elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi on tarpeellista saada uusia asukkaita aivan taajaman keskustan tuntumaan.

Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös eri rakennusten suojelutarpeita ja -perusteita. Lisäksi pyritään löytämään uusi näkyvämpi sijainti entisen kunnanviraston alapihalla havupuiden keskellä olevalle Seija Rustholkarhun veistokselle ”Yhteistyön hedelmä”.

Kirkonkylä on Vihdin kunnan toiseksi suurin taajama kasvavan Nummelan jälkeen, mutta kirkonkylä on viime vuosina ollut lievästi taantuva sekä palveluiden että asukasmäärän suhteen. Nyt lautakunta haluaa tähän onneksi muutoksen.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet