Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Ympäristöasioilla voi myös ratsastaa

Luontolan vedenottamon osuus Vihdin verkostoveden tuotannosta on noin 90 prosenttia. Raakaveden vedenottamo saa tunnetusti Nummelanharjun ykkösluokan pohjavesialueelta. Alueen riskitekijäksi on aikoja sitten luokiteltu valtatie 25.

Uudenmaan ympäristökeskus, nykyisin ely-keskus, rakennutti vuosina 2005-2007 valtatielle Myllylammen ja Ojakkalan väliselle osuudelle pohjaveden suojauksen, mutta jätti suojaamatta kriittisen Seisake-grillin ja Hiidenrannan välisen osuuden rahapulan vuoksi.

Tämä noin kahden ja puolen kilometrin mittainen tienpätkä on liikenneonnettomuuden sattuessa erittäin haastava maasto-olosuhteiltaan; pelastus-, raivaus- ja jälkityöt olisivat vaikeita.

Valtatie rakennettiin 1960-luvulla Nummelanharjulle maastoon, johon todennäköisesti nykyään ei tietä alueen geologisen merkittävyyden takia rakennettaisi.

Vihtiä halkovaa Nummelanharjua on nimittäin luonnehdittu Suomen merkittävimmäksi maastomuodostumaksi, joka syntyi kun pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilat laskivat noin viidellä asteella lähes tuhannen vuoden ajaksi.

Tällöin, jääkauden jo ollessa päättymäisillään, mannerjäätikkö teki vielä viimeisen kasvurynnistyksensä. 11 700 vuotta sitten jääkauden ote heltisi ja mannerjäätikkö suli nopeasti. Tämän takia Vihdin alueella on geologisia nähtävyyksiä.

Nummelanharjusta ja pohjavedestä on väännetty kättä pitkään monentasoisella tietämyksellä. Arvostettu vihtiläinen emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen on todennut muun muassa, että maaperässä ei virtaa öljyä; maaperässä mikrobit hajottavat öljyä, joka käytännössä muuttuu liikkumattomaksi – päin vastoin kuin hyvin liukoiset aineet.

Salpausselän osalla Nummelassa on päällimmäisenä kuivaa hiekkaa noin 40 metrin syvyyteen asti, jonka alapuolella on kymmenien metrien paksuudelta pohjavedellä kyllästettyä hiekkaa.

Kuitenkin "öljytippojen" takia muun muassa moottoriurheilu kiellettiin Nummelan lentokenttäalueella. Muutaman kymmenen metrin päähän lentokenttäalueesta saman harjun kylkeen kuitenkin kaivettiin aikoinaan nykyinen valtatie 25.

Vasen käsi ei tiennyt mitä oikea käsi oli jo tehnyt?

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet