Toimitukselta

PÄÄKIRJOITUS: Hyvinvointikertomus herättää toimimaan

Vihdin kunnan laajan hyvinvointikertomuksen käsittely koskettaa kaikkia vihtiläisiä.

Maanantaina kunnanhallituksen käsiteltävänä ollut laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kuitenkin vain kerran neljässä vuodessa. Onneksi sen tavoitteita ja toimenpiteitä tuorestetaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Laaja hyvinvointikertomus on pysähdyttävä raportti vihtiläisten nykytilasta. Esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteiden määrä on ollut nousussa.

Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleiden lasten osuus on noussut Vihdissä jo yli esimerkiksi Kirkkonummen ja koko Uudenmaan yleisen tason. Ilmoitusten taustalla on usein päihteiden käyttäminen.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian käyntimäärät ovat Vihdissä korkeammat kuin koko maassa, Uudellamaalla tai verrokkikunnissa.

Nuorten työttömien määrä on korkea verrattuna Uudenmaan keskiarvoon. Koulutuksen ulkopuolelle vihtiläisistä nuorista jää suurempi osuus kuin koko maassa ja Uudellamaalla keskimäärin.

Työikäisten osalta hyvinvointikertomuksen terveyttä kuvaavat indikaattorit ovat Vihdissä koko maata paremmat, ja melko selvästi paremmat kuin verrokkikuntien Lohjan ja Karkkilan luvut.

Vihdin luvut ovat kuitenkin hieman heikommat kuin vertailukunta Kirkkonummella tai Uudenmaan alueella keskimäärin.

Vihdissä on 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on edelleen jonkin verran matalampi kuin Uudellamaalla keskimäärin ja selvästi matalampi kuin koko maassa keskimäärin.

Ilonaiheitakin hyvinvointikertomuksessa on. Kaikkein lohduttavimmasta päästä on tilastotieto, jonka perusteella vihtiläiset ovat koko maan keskiarvoa terveempiä kuntalaisia.

Hyvinvointikertomus on tällä kerralla pahoinvointikertomus, jossa esitetyt ongelmat ovat kalliita ja hankalia korjattavia – mutta niitä korjaamaan luottamushenkilöt on tehtäviinsä valittu.

VESA VALTONEN

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet