Uudenmaan TE-toimisto

Tahdolla työhön -tapahtumaviikko käynnistyy maanantaina 18.3.

Tahdolla työhön 2019 on Uudenmaan TE-toimiston järjestämä ensisijaisesti helsinkiläisille työnhakijoille suunnattu tapahtumaviikko. Mukana yhteistyökumppaneina on Helsingin kaupungin lisäksi useita työnantajia ja kolmannen sektorin toimijoita.

Tapahtumaviikon aikana järjestetään yhteensä kymmenen tapahtumaa eri kohderyhmille. Tapahtumissa on tarjolla tietoa esimerkiksi työpaikoista, koulutusmahdollisuuksista, yrittäjyydestä ja uraohjauksesta.
Tapahtumaviikko käynnistyy työmarkkinoille palaaville tarkoitetulla tapahtumalla. Tiistaina ohjelmassa on maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattu tapahtuma ja keskiviikon tapahtuman kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työnhakijat ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat (TYP). Torstaina on hotelli- ja ravintola-alan sekä kahvila-alan ja perjantaina kiinteistöalan rekrytointitapahtuma. Tapahtumaviikon päättää perjantaina osa-työkykyisten tapahtuma.

Nuoret työnhakijat ovat olleet tärkeä kohderyhmä tapahtumaviikkoa suunniteltaessa ja nuorille järjestetään viikon aikana kolme omaa tapahtumaa yhteistyössä Ohjaamo Helsingin kanssa. Ohjaamo Helsingissä on nuorille tarjolla työllistymiseen liittyviä luentoja.

Tahdolla työhön –tapahtumaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten. Tapahtumaviikon järjestelyistä vastaava palveluesimies Olli-Pekka Surakka Uudenmaan TE-toimistosta kertoo tapahtumaviikon suunnittelusta: ”Saimme myönteistä palautetta viime vuonna tapahtumiin osallistuneilta. Tänä vuonna halusimme toteuttaa uudelleen tapahtumia, jotka olivat erityisen suosittuja viime vuonna. Lisäksi halusimme huomioida uusia kohderyhmiä, kuten työmarkkinoille palaajat ja osa-työkykyiset. Uutena tapahtumamuotona on myös ammattialoittain järjestetyt tapahtumat, joiden avulla toivotaan työpaikkoja tarjoavien työnantajien ja alasta kiinnostuneiden työnhakijoiden kohtaavan entistä sujuvammin. Kaiken kaikkiaan tavoitteenamme on ollut tehdä kokonaisuudesta entistä toimivampi sekä antoisampi.”

Tapahtumien tarkemmat tiedot löytyvät Uudenmaan TE-toimiston tapahtumakalenterista.

 

Uudenmaan TE-toimisto

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-palvelut

Twitter: Uudenmaan TEpalvelut  ja EGR Uusimaa

 

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet