Vesa Valtonen

PÄÄKIRJOITUS: Yrittäjille uskoa tulevaisuuteen

Vihdin 45-vuotiaan yrittäjäyhdistyksen lauantai-iltaisessa vuosijuhlassa palkittiin yrittäjiä vuosien ja vuosikymmenten uurastuksesta, kuunneltiin arvokkaita puheita ja musiikkiesityksiä sekä nautittiin illallisesta ja tanssimusiikista.

Kerran vuodessa järjestettävä Vihdin Yrittäjien vuosijuhla on kunnianosoitus yrittäjille, jotka suhdanteiden aaltoliikkeissä tekevät uutterasti työtä perheensä, työntekijöidensä, Vihdin ja samalla koko Suomen hyväksi.

Vihdissä on toimivia yrityksiä nyt noin 2 000, ja uusia yrityksiä perustetaan vuosittain noin 200.

Kunnanjohtaja Erkki Eerola muistuttikin Y-juhlassa, että yrittäjyys luo Vihtiin elinvoimaa, joka on kunnan strategiassa nostettu yhdeksi tärkeimmistä Vihdin menestystekijöistä.

Kunnanjohtaja tärkeä viesti oli, että tiivis ja rakentava vuoropuhelu kunnan ja paikallisten yrittäjien välillä on edellytys, jotta kasvua voidaan luoda yhdessä ja samalla edistää molempien osapuolten hyvinvointia.

Kunnan rooli on uuden strategian mukaisesti olla mahdollistaja.

Kunnanjohtajan viestiä kuunneltiin hyvin tarkasti: kunnan pitää kehittää vielä vahvemmin yritysten toimintaedellytyksiä Vihdissä ja olla tukena yritystoiminnan eri vaiheissa.

Salintäyteinen yleisö kuunteli varsin tyytyväisenä kunnanjohtajan linjauksia, joiden mukaan Vihdin kunta panostaa entistä enemmän yrittäjien palveluun.

Illan puheissa Vihdin erityiseksi vahvuudeksi nostettiin Vihdin sijainti pääkaupunkiseudun tuntumassa.

Siksi on tärkeätä avata uusia yritysalueita. Vihti halkoo kolme valtatietä, Hangon rautatie sähköistetään ja uuden ratayhteyden suunnittelu pääkaupunkiseudulta Vihdin Halki Turkuun on pitkällä.

Vihdin otollisen sijainnin merkitystä terävöitti Y-juhlassa juhlapuheessaan myös Marja Nykänen, Suomen Pankin hallituksen vihtiläinen varapuheenjohtaja.

Hänen mielestään Vihdissä täytyy tunnistaa vahvuudet ja pysyä mukana muiden kehyskuntien kyydissä – mielellään niiden etujoukoissa!

Vesa Valtonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet