Vesa Valtonen

PÄÄKIRJOITUS: Odotettu jahtikausi alkoi

Hirvenmetsästysaika alkoi lauantaina. Vihdin-Karkkilan Riistanhoitoyhdistyksen alueella erityinen vaara vaanii autoilijoita vilkasliikenteisillä teillä nyt erityisesti viikonloppuisin kun riistaa saattaa poukkoilla ajoväylien yli myös paikoissa, jotka eivät ole perinteisiä riistaeläinten tienylityspaikkoja.

Metsästettävää riittää tänä vuonna reilusti, sillä Uudenmaan Riistakeskus on myöntänyt Vihdin ja Karkkilan alueelle 819 valkohäntäpeuran kaatolupaa ja 194 hirvenkaatolupaa. Kuusipeuran kaatolupia riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin yksi.

Nykyään liikenne- ja maatalousvahinkoja pyritään vähentämään erityisellä metsästyksen kohdentamisella.

Onnettomuustilastojen mukaan Vihdissä synkkiä hirvieläinonnettomuuksien väyliä ovat erityisesti kakkostie ja valtatie 25.

Metsästyksen erityisenä tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomessa runsastunutta valkohäntäpeurakantaa.

Autoilijat kiittävät, sillä onnettomuuksia on viime aikoina ollut runsaasti. Niinpä valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä on noin kolmanneksen suurempi kuin viime metsästyskaudella.

Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan erityisesti alkusyksyyn.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien.

Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista mahdollisimman ajantasaisesti sähköiseen Oma riista -palveluun.

Näin hirvisaaliin ja -havaintojen kertymistä oman metsästysalueen ympäristössä voidaan seurata ja käyttää kertyvää tietoa metsästyksen suunnittelussa hyödyksi.

Jahtien onnistumista ja aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata nykyään kaikille avoimesta www.riistahavainnot.fi -palvelusta.

Vesa Valtonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet