Vesa Valtonen

PÄÄKIRJOITUS: Muistathan nuohouksen

Asunnon tulisijat hormeineen pitää pelastuslain mukaan nuohota kerran vuodessa ja mökilläkin vähintään kolmen vuoden välein. Vastuu nuohouksen järjestämisestä siirtyi kunnilta kiinteistönomistajille tänä vuonna.

Yhden otannan mukaan lähes joka kymmenennessä omakotitalossa nuohouksesta on yli vuosi aikaa.

Tämä paljastui vakuutusyhtiö Ifin lähes 15 000 kotivakuutusasiakkaan omakotitaloon tehdystä talotarkastuksesta.

Lain ohella myös kotivakuutuksen vakuutusehdoissa edellytetään vuosittaista nuohoamista. Vahingon sattuessa tutkitaankin muun muassa nuohoustilanne.

Täysi korvaus edellyttää, että nuohoukset on tehty ajallaan ja että ne on tehnyt ammattipätevä nuohooja.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella noin neljäkymmentä paloa vuosittain lähtee tulisijoista.

Osa paloista syttyy tulisijasta tulleista kipinöistä, osa riittämättömän suojaetäisyyden vuoksi, ja osa paloista aiheutuu tulisijojen ja hormien vaurioista.

Tilastojen mukaan eniten paloja aiheutuu kuitenkin nokipaloista, joissa savuhormin sisäpinnalla oleva noki syttyy palamaan.

Nokipalojen määrä on kasvanut viime vuosina. Hallitsemattomassa nokipalossa lämpötila hormissa voi nousta jopa tuhanteen asteeseen.

Tällöin on vaarana hormin rakenteen pettäminen tai lämpötilan nousu niin suureksi, että ympäröivät rakenteet syttyvät.

Pelastuslaitos ei siis turhaan muistuta, että säännöllisellä nuohouksella ja tulisijan oikealla käytöllä voidaan ehkäistä nokipaloja ja muita palovahinkoja tehokkaasti.

Nuohouksella ja puhdistuksella saavutetaan myös energiansäästöä. Väheksyä ei kannata sitäkään, että nuohoojat ovat palonehkäisyn ja sisäilman puhtauden ammattilaisia.

Nuohooja työskentelee monesti varsin haasteellisissa olosuhteissa.

Lain mukaan kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia, että nuohoojalla on turvallinen pääsy piipulle: talo- ja lapetikkaiden ja kattosiltojen pitää olla kiinteitä ja käyttökuntoisia.

Vesa Valtonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet