Vesa Valtonen

PÄÄKIRJOITUS: Pienet sanat, suuret teot

Vihdin kunnan ensi vuoden talousarvio, lähivuosien taloussuunnitelma ja niihin nidottu talouden tasapainotuksen suunnitelma ovat nyt valmiita kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Budjetti oli Erkki Eerolalle Vihdissä kolmas, mutta Vihdin kunnanjohtajana ensimmäinen.

Budjettiesitys pysyi kunnanhallituksessa hyvin kasassa kun lopputulosta vertaa aikaisempiin taloudellisesti vaikeiden aikojen talousarvioiden käsittelyihin. Kunnanvaltuustossa budjetti käsitellään runsaan viikon kuluttua maanantaina.

Budjettivaltuuston kokouksissa on silloin tällöin haluttu erottautua tasaisesta yksimielisyydestä tekemällä erilaisia esityksiä tavoitteena äänestäminen ja sitä kautta julkisuus.

Kuntalaisten poliittinen muisti on keskimäärin lyhyt. Seuraavat kuntavaalit ovat vuonna 2021, joten nyt on oivallinen sauma tehdä raskaitakin päätöksiä.

Niitä tarvitaan talouden saamiseksi tasapainoon. Ongelmien siirtäminen tulevaisuuteen on vastuutonta.

Kunnanhallituksen käsittelemä budjettikirja on tällä kerralla noin 120-sivuinen. Takavuosien pitkät ja nopeasti unohtuvat selostukset ja tilinpäätösten selitykset ovat jalostuneet suurimmaksi osaksi helposti ymmärrettävään muotoon.

Nyt on esitetty selkeät tavoitteet, tekojen listaukset, onnistumisen mittaroinnit ja vastuutahot. Kunnanhallitus teki vielä lisätäsmennyksiä.

Keskiössä on Vihdin kuntastrategian mukaisesti kunnan missio eli toiminta-ajatus. Sen mukaan Vihti on aktiivisen elämän mahdollistaja, joka haluaa auttaa asukkaita elämään mahdollisimman hyvää ja turvattua elämää.

Kunnan arvojen mukaan Vihdin kunta on yhteisö, jossa kaikki ovat samanarvoisia, ja jossa käyttäydytään kaikkia kohtaan ammattimaisesti, suorasti ja inhimillisesti.

Kunnan strategian mukaan kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat olemassa kuntalaisia varten; tehtävänä on ratkaista haasteita, ei luoda ongelmia tai esteitä.

Nämä pienellä painetut sanat tarkoittavat käytännössä suuria tekoja.

Budjettikirjan alkusivuilla olevat sanat ovat kuitenkin täysin turhia elleivät ne muutu arjen teoiksi.

Vesa Valtonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet