Vesa Valtonen

PÄÄKIRJOITUS: Sijoitustuottoa lapsista

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat jo jonkin aikaa neuvotelleet yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa erityiseen vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvästä kokeilusta.

Kyseessä on SIB-hanke, Social Impact Bond. Vihdin kunnan päätöksentekoon tämä on suomennettu muotoon "tulosperusteinen rahoitussopimus."

Tavoite on ylevä, hieno ja kannatettava; lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä mahdollisten lastensuojelullisten kulujen vähentäminen.

Tässä sijoittaja sijoittaa julkisen sektorin palvelun tuottamiseen sillä oletuksella, että saa sijoitukselleen tuottoa. Sijoittaja kantaa kokonaan hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista.

Näin on annettu ymmärtää. Tulokset ovat esimerkiksi kohderyhmän palvelunkäytön vähenemisestä kunnalle seuranneet säästöt.

Vihtiläisille päätöksiä tekeville on kerrottu, että tulostavoitteet laaditaan tutkimustietoon perustuvan mallinnuksen avulla ja sen laadinnassa käytetään asiantuntija-apua.

Sitä varmaan tarvitaankin, vaikka tähän hankkeeseen ovat olleet lähdössä mukaan Vihdin ja Karkkilan lisäksi Tampere ja Jyväskylä, joissa on hankintaosaamista huomattavasti laajemmin kuin Karviaisen osakaskunnilla.

Toki Vihti ja Karkkilan voivat ottaa oppia ja kysyä kokemuksia hankkeeseen aikaisemmin lähteneiltä – esimerkiksi Lohjalta, Hämeenlinnasta ja Vantaalta.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan sekä Karviaisen yhteisenä hankkeena niin, että varsinainen työ tehdään äitiysneuvolavaiheessa.

Hyödyt voivat olla valtavat. Lasten ja nuorten sijaishuollon kustannukset ovat noin 91 000 euroa vuodessa jokaista sijoitettua lasta kohden. Perhehoidon vastaava kustannus on noin 43 000 euroa.

Niiden lasten kustannukset, jotka pärjäävät koulun alkua edeltävät vuodet neuvolapalveluiden turvin on vain noin 440 euroa vuodessa lasta kohti!

Vesa Valtonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet