LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

LUKIJALTA: Karviainen kehittyy 2020

Kuluvan syksyn aikana käyty vilkas keskustelu Karviaisen ympärillä on avannut myös palveluiden käyttäjien silmiä. Niin on käynyt myös allekirjoittaneelle.

Media on tarjonnut meille ristiriitaista tietoa ja osansa tiedon kekoon on päättäjistä kantanut ainoastaan Kokoomuksen valtuustoryhmä.

Yhteenvetona voitaneen todeta muutamia asioita. Karviaisen kulut ovat kasvaneet budjetoitua suuremmiksi, kuntien valtionosuudet kaventuneet ja verottajan tekemät verotuksen tekniset muutokset ahdistavat.

Vihdin päättäjät ovat vastaamassa näihin haasteisiin Karviaisen osalta erilaisilla toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet korjaavat päättäjiemme mukaan Karviaisen talouden.

Karviaisen johto on päätetty vaihtaa. Uuden johdon on määrä saada kasvavat erikoissairaanhoidon ja sosiaalisektorin kulut kuriin, vaikka ne ovat lakisääteisiä ja vaikeasti ennakoitavia. Jää nähtäväksi!

Karviainen on tehnyt myös sellaisia tulevaisuuteen ulottuvia päätöksiä, jotka saattavat tuoda ikäviä yllätyksiä.

Päätös liittymisestä terveydenhoidon uuteen Apotti-tietojärjestelmään aiheuttaa merkittäviä henkilöstö- ja ohjelmistokuluja.

Viime päivinä olemme saaneet tietää, että Apottiin joudutaan satsaamaan satoja miljoonia lisää rahaa.

Tästä osansa joutuu myös Karviainen kantamaan. Miten näihin menoeriin on varauduttu?

Lisäksi on myös osoitettu, että Apottiin siirtyminen vie runsaasti henkilöstön aikaa ja vähentää hoitotyöhön käytettävää, nyt jo niukkaa, aikaa.

Toinen kustannuksiltaan ennakoimaton hanke on ensi vuonna kilpailutettavat VP- ja SH-lakien mukaiset taksimatkat.

Karviainen päätti lähteä mukaan Espoon vetämään Kulkukeskus-hankkeeseen, joka keskitetysti hallinnoi ja ohjaa näitä taksimatkoja.

Kulkukeskuksen kulut kattavat mukana olevat kunnat ja Vihdin osalta Karviainen. Keskuksen toiminta on ympärivuorokautista eli varsin kallista.

Keskus joutuu tekemään mittavat investoinnit tietojärjestelmiin ja henkilöstöön.

Kilpailutuksen jälkeen kyytejä ajavat yrittäjät eivät saamani tiedon mukaan joudu osallistumaan Kulkukeskuksen kuluihin. Miten Karviainen on budjetoinut uuden toimintatavan kulut?

Ovatko ne suuremmat vai pienemmät, kuin nykyisellä tavalla hoidetut taksimatkat? Toivottavasti Karviainen ei ole sitoutunut systeemiin, jossa Espoo maksattaa likaa kuluja pienemmiltään.

Espoollahan on surullisia kokemuksia 2000-luvun puolen välin jälkeen hiljaisesti haudatusta Matkapalvelu-keskuksesta, joka aikanaan hoiti ja hallinnoi samoja kyytejä. Se maksoi miljoonia.

Toivon myös, että Karviaisessa ei ole laskettu liian paljon sen varaan, että taksit ajavat nämä kyydit tulevaisuudessa niin paljon halvemmalla, että kyydeistä saadut säästöt kattavat Kulkukeskuksen menot.

Kolmas Karviaisen kohtalonkysymys, jopa merkittävin, tulee olemaan henkilöstön työtyytyväisyys.

Oletetaanko, että henkilöstö haluaa olla Karviaisen palveluksessa tai tulla Karviaisen palvelukseen tilanteessa, jossa rahahanoja käännetään kiinni ja päättäjät syyllistävät budjettien ylittämisistä?

Johtavatko säästöt tilanteeseen, jossa työntekijä kokee tekevänsä työtä hoitoetiikan vastaisesti ja päättää sen takia nostaa kytkintä?

Tiedämme, että tällä hetkellä on osaavan hoitohenkilöstön markkinat ja he hakeutuvat sinne, missä ovat parhaat työskentelyolosuhteet.

Kansalaisia kiinnostaa myös se, miten nopeasti hoitoon pääsee ja ovatko kiireellä säästöpaineiden alla tehdyt diagnoosit oikeita.

Lopuksi toivon päättäjille viisautta tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä.

On myös mielenkiintoista nähdä, kenen ansioksi luetaan ensi vuonna mahdollisesti palautuvat HUS:lle likaa maksetut erikoissairaanhoidon kulut vuodelta 2019.

Jarmo Aalto

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet