Vesa Valtonen

PÄÄKIRJOITUS: Alijäämä on pieni murhe

Kolme neljästä kunnasta teki alijäämäisen tuloksen viime vuonna. Vihti kuuluu tähän suureen enemmistöön – alijäämää kertyi noin 10,3 miljoonaa euroa.

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tämä toimintakate nousi viime vuonna 6,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Verotulojen kasvu puolestaan jäi 2,3 prosenttiin.

Tilikauden tuloksen heikkenemisen taustalla oli alkuperäiseen talousarvioon nähden pääosin toimintakatteen kasvaminen 5,4 miljoonalla eurolla sekä verotilitysten jääminen 5,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi.

Toimintakatteen kasvamisesta 4,8 miljoonaa euroa selittyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ennakoitua suuremmilla menoilla.

Viime vuoden tilinpäätöstä käsiteltiin kunnanhallituksessa maanantaina. Tilinpäätös on perinteisesti tulossa kunnanvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa.

Vihti ei joudu suureen hätään suuren alijäämän takia, sillä alijäämä voidaan kattaa aikaisemmilta vuosilta kertyneillä ylijäämillä. Siinä kasassa on jäljellä enää muutama miljoona euroa.

Tilinpäätösmurheet ovat pieniä verrattuna siihen mitä kaikkea koronavirus on jo aiheuttanut, ja mitä kaikkea se tulee kerrannaisvaikutuksineen aiheuttamaan.

Moni yritys on jo joutunut suureen hätään, ja tilanne synkkenee päivä päivältä. Materiaalitoimitukset kestävät ja tilauksia peruuntuu.

Asiakkaat keskittyvät nyt olennaisimpiin hankintoihin. Kaiken lisäksi meneillään saattaa olla vasta suuren kurjuuden alkuvaihe.

Synkentyessään kuluva vuosi tuo lähes ennennäkemättömiä vaikeuksia myös palvelut tarjoavien kuntien taloudenhoidolle. Verotulot sakkaavat varmuudella. Miinusprosenteista ei kukaan pysty tässä vaiheessa esittämään arvioita.

Vaikeassa tilanteessa päästää eteenpäin ja yli mahdottomiltakin tuntuvista esteistä yhteistyöllä. Siinäkin on todellinen johtajuus arvossaan.

Vesa Valtonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet