Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vihdin Uutisten vaalikone nyt auki - löydä ehdokkaasi!

Lukijalta | Vihdin kunnalta unohtui Höytiönnummen laajentamisessa luontoarvot – pukki kaalimaan vartijana

Kesällä 2022 myönnetyssä ympäristöluvassa Höytiönnummen laajennettavan alueen kerrottiin olevan 3,7 hehtaaria. Kuitenkin Vihdin kunta ja metsänhoitoyhdistys laajensi laajentamistaan vielä lisää noin 4 hehtaaria, vaarantaen näin ympäröivän metsäalueen luonto-arvot ja liito-oravareviirin.

Ympäristöluvan mukaisesti toiminta oli mitoitettava hakemuksessa ja sen liitteissä esitetysti, luontoselvityksen suositukset huomioiden. Maankaatopaikan ja luontokohteiden välille jäädessä suojavyöhyke, ei laajennus ulotu luontoselvityksissä esitetyille liito-oravien elinalueille tai ole tarpeen kaataa liito-oraville tärkeitä puita, lupapäätöksessä määritellään.

Luontoselvityksen mukaan alueella oli neljä arvokasta luontokohdetta, jotka eivät kestä suuria muutoksia ja ne suositeltiin säilytettävän metsäalueena. Yksi oli pohjoisosassa oleva varttunut kangasmetsä, jonka kuuset päätyivät voimaperäisissä laajennustoimissa Versowoodin tukkipinojen kautta kunnan pohjattomaan kassaan. Huoli maanläjitystoiminnan laajentamisesta ja siihen liittyvistä hakkuista liito-oravan elinalueella osoittautui aiheelliseksi.

Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivillä sekä luonnonsuojelulailla: lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Naaraan reviirin ollessa 8 hehtaaria, uroksen 60 hehtaaria, lajille on oltava asuttuja ja asumattomia metsäkuvioita tarjolla. Jos metsätaloudessa jätetään jäljelle vain asutut metsäkuviot, johtaa se liito-oravien häviämiseen. Metsänomistajan ja hakkuuoikeuden haltijan vastuulla on ettei hävittämis- ja heikentämiskieltoa rikota. Lajin säilyminen Vihdissä edellyttää lisäsuojelua, ei lisähakkuita.

Maaliskuussa 2020 Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekninen lautakunta totesi kunnan tarpeesta suojella metsäalueitaan sekä erityisiä luontotyyppejä, joita löytyy ympäri Vihtiä muun muassa Höytiönnummelta. Oikein toteutettuna kunta huolehtii niin luonnonsuojelusta, virkistysmahdollisuuksista kuin maankäytöstä alueellaan. Kunnan mukaan lakien tavoitteet täyttyvät "mainiosti", josta hyvänä esimerkkinä juuri Höytiönnummen selvitykset sekä metsänhoidolliset toimet, joissa huomioitiin liito-oravan esiintymisalueet. "Höytiönummen alueella on suojeltavia luontotyyppejä, jotka tullaan huomioimaan kaavoituksessa ja myöhemmin toteuttamisen yhteydessä."

Vihdin kunta haki, myönsi ja luvan valvonta jäi myös kunnalle. Höytiönnummen ongelmat tuotiin ympäristövalvontaan 24.11.2022. Järeät kuuset, haavatkin kaatuivat joulukuussa. Nähtäväksi jää mikä meni metsään, kun ympäristölautakunta maaliskuussa saa asian pöydälleen objektiivista tarkastelua varten. Kunnalta ei ole voinut jäädä epäselväksi Höytiönnummen luonnon arvokohteet.

Vihdin kunta panostaa paljon rakennushankkeisiin. Ei kannata kasvattaa kuntaa, jos kehittämisestä ei selvitä ilman mielivaltaista toimintakulttuuria. Vihdin kunnan on syytä tarkentaa niin toimintatapojaan kuin luontosuhdettaan, jotta ympäristön käyttö ja suojelu siirtyisivät sanoista tekoihin, johtotähtenään kunnan tärkein vetovoimatekijä luonto, joka ei itse pysty suojelemaan itseään.