Muut hankeyhtiön kuntaosakkaat voisivat lunastaa mahdollisesti poisjäävien osuudet – Vihdin osakkuus Tunnin Juna Oy:stä on vielä avoinna

Kaavasuunnittelija Miia Ketonen esitteli marraskuussa yleisötilaisuudessa Hiidenlaakson alueen halki alustavasti linjattua nykyisen rautatien ja uuden rautatien välisen pistoraiteen linjausta. Vesa Valtonen
Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen sopimukseksi Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuuksien lunastamisesta tilanteessa, jossa hallintotuomioistuin kumoaa lainvoimaisella päätöksellä Vihdin kunnanvaltuuston Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuutta koskevan päätöksen siten, että kunnan osakkuus yhtiössä päättyy.

Kunnanhallitus valtuutti viime kokouksessaan kunnanjohtajan käymään Vihdin kunnan puolesta neuvottelut sopimuksen loppuunsaattamiseksi sekä allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta.

Hankeyhtiön kuntaosakkaat ovat neuvotelleet menettelystä, jossa muut hankeyhtiön kuntaosakkaat sitoutuvat käynnistämään neuvottelun ja tarpeellisen valmistelun Vihdin kunnan ja tai Salon kaupungin osakkuuksien lunastamiseksi tilanteessa, jossa hallintotuomioistuin kumoaa lainvoimaisella päätöksellä Vihdin ja tai Salon osakkuutta koskevan päätöksen siten, että osakkuus Turun Tunnin Juna Oy:ssä päättyy.

Neuvottelun lähtökohtana on lunastuksen toteuttamien kuntaosakkaiden keskinäisten omistusosuuksien suhteessa.

Sopimuksella Vihdin kunnan ja Salon kaupungin on mahdollista peruuttaa osakkuussopimuksen määrittelemien sitoumusten toteuttaminen siinä tapauksessa, että hallintotuomioistuin kumoaa osakkuussopimusta koskevan päätöksen.

Kunnanhallituksessa todettiin, että näin ollen päätös hankeyhtiöön liittymisestä on mahdollista panna täytäntöön ilman riskiä siitä, että valitus sen johdosta kävisi hyödyttömäksi.

Vihdin kunnanvaltuusto päätti maaliskuun lopussa, että kunta sitoutuu Turun Tunnin Juna Oy:n pääomittamiseen enintään 3,74 miljoonan euron rahoitusosuudella siten, että taloussuunnitteluvuosille tehdään tarvittavat määrärahavaraukset vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joten päätös ei ole saanut lainvoimaa.

Myös Salon kaupunginvaltuuston toukokuisesta vastaavasta päätöksestä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen.

Vihdin kunnanvaltuuston maaliskuisesta päätöksestä tehdyssä kunnallisvalituksessa on vedottu siihen, että osakkuus suunnitteluyhtiössä ei kuulu kunnan toimialaan ja että päätös osakkaaksi ryhtymisestä ja yhtiön pääomittamisesta kunnan varallisuusasema huomioiden on spekulatiivista toimintaa

Valituksen mukaan osakkuus ei ole kunnan toimintana sallittua, ja että hankesuunnitteluyritykseen osallistuminen ja sen kunnan varat huomioiden suuri pääomittaminen ovat kunnan edun vastaista toimintaa.

Kunnanhallituksen lausunnon mukaan valitus on perusteeton ja tulisi sellaisena hylätä.

Vihdin kunnan kannanoton mukaan hankeyhtiön osakkaaksi liittyminen ja hankeyhtiön rahoittaminen osakassopimuksen mukaisesti kuuluu kunnan yleiseen toimialaan.

Rahoitusta komissiolta

Euroopan komission CEF-komitea myönsi heinäkuun puolivälissä urun tunnin juna -hankkeelle avustusta.

Hanke saa rahoitusta yhteensä 37,5 miljoonaa euroa (puolet kustannuksista) kuluvan vuoden elokuun ja vuoden 2023 joulukuun lopun väliselle ajalle.

Komission myöntämä tuki hankkeelle Suomen suurin yksittäiselle hankkeelle saatu tuki tällä hakukierroksella.

Kunnanhallituksessa todettiin, että yhtiön perustamisen viivästyminen vaarantaa yhtiön mahdollisuuksia edetä hankkeessa hakemuksessa esitetyn aikataulun mukaisesti ja sitä kautta vaarantaa tuen saamisen osittain tai kokonaan.

Saamatta jäävä tukiosuus kasvattaisi osakkaiden kustannuksia hankkeesta.

Tuettavan hankkeen toteutuksesta tehtävä sopimusluonnos on tarkoitus viimeistellä syyskuun loppuun mennessä, jotta lopullinen sopimus olisi allekirjoitettavissa ja hanke aloitettavissa marraskuun loppuun mennessä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.