Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Hammashoitoon liikkuva yksikkö? – Vihdin kunnanhallitus antoi lausunnon Karviaisen palvelutason suunnitelmasta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma seuraavaksi neljäksi vuodeksi toisi toteutuessaan useita muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Pappilanpellon hammashoitolan lakkauttamisen seurauksena suun terveydenhuollon toiminta keskittyisi Nummelan ja Karkkilan terveysasemilla toimiviin suun terveydenhuollon yksiköihin.

Kunnanhallituksen maanantaina antaman yksimielisen lausunnon mukaan suun terveydenhuollon saavutettavuuden arvioinnissa merkityksellistä on kuntalaisen näkökulmasta myös palveluiden käyttötiheys.

– Toimenpiteellä tavoiteltavat hyödyt, kuten toimintaprosessien tehostuminen, aukioloaikojen laajentuminen virka-ajan ulkopuolelle, ostopalveluiden vähentäminen sekä kustannussäästö ovat kuitenkin merkittäviä argumentteja muutoksen tueksi, kunnanhallitus lausuu.

Lausunnon mukaan suun terveydenhuollon palveluiden saavutettavuuden kannalta kuntayhtymän pitää kiinnittää erityistä huomiota jatkossa kirkonkylän alueen koululaisten hammashuollon tarkastusten sujuvuuteen.

Kunnanhallituksen lausunnon mukaan suunnitelma liikkuvasta hoitoyksiköstä korvaamaan kiinteää vastaanottoa on kannatettava.

– On tärkeää, että toisen liikkuvan yksikön palvelut turvaavat kirkonkylän ja Pohjois-Vihdin lasten, nuorten ja ikäihmisten hammashuollon peruspalveluiden saavutettavuutta.

Jos kirkonkylän Pappilanpellon hammashoitolan lakkauttamiseen päädytään, liikkuva hoitoyksikkö on toteutettava ja otettava käyttöön kunnanhallituksen mukaan mahdollisimman nopeasti.

Liikkuvan yksikön toiminnan laajentaminen koskemaan myös alueen ikäihmisten tarvitsemia suun terveydenhuollon palveluita muun muassa hoivakodeissa ja vuodeosastolla turvaisi palvelun saavutettavuuden niin heikoimmassa asemassa olevien kuin muidenkin ikäihmisten osalta.

Väestön nopea ikääntyminen johtaa Vihdissä pian siihen, että nykyistä palvelurakennetta ei ole mahdollista ylläpitää palvelutarpeen kasvaessa merkittävästi, joten kunnanhallituksen linjauksen mukaan keinoja palveluiden tuottavuuden lisäämiseksi on etsittävä jatkuvasti.

Palvelutasosuunnitelman tarkistaminen tuotettavien palveluiden sekä palveluverkon osalta saattaakin jatkossa olla tarkoituksenmukaista useammin kuin kerran vuodessa talousarvion yhteydessä.

Palvelutasosuunnitelma on yksi keskeisimmistä työkaluista ohjata toiminnan ja siten myös talouden suunnittelua sekä mahdollistaa osaltaan myös taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmat kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Viime aikaisten tilasto- ja muiden tietojen perusteella perusturvakuntayhtymä Karviaisessa on kokonaisuudessaan tuottavuusmahdollisuuksia olemassa.

K unnanhallitus pitää palvelutasosuunnitelman strategisia linjauksia pääsääntöisesti oikeina.

Palvelurakenteen muuttaminen enemmän ennaltaehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin, palvelujen yhteensovittamisen kehittäminen sekä palveluiden digitalisointi yhdistettynä osaavaan johtajuuteen ovat kunnanhallituksen lausunnon mukaan toivottavasti toimivia työkaluja ikärakenteen takia tapahtuvaan palveluiden tarpeen kasvuun vastaamisessa.

Sosiaalipalveluiden keskittäminen Vihdin kunnanvirastolle edellyttäisi lausunnon mukaan merkittävää tilankäytön ja toimintatapojen muutosta myös kunnan henkilöstön osalta, ja vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua.

Vasta näiden selvitystoimien jälkeen Vihdin kunnan on mahdollista ottaa kantaa sosiaalipalveluiden toisen vaiheen siirtotoimiin. Kunta pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena, että myös toisen vaiheen toimet selvitetään.