Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Harvinaista: Vihdin kunnanhallitus käytti otto-oikeutta Verisuo-asiassa – Lausunto Elylle: ”Ympäristövaikutusten arviointia ei tarvita”

Elinvoimalautakunnassakin dramaattinen 4–4 äänestys.

Vihdin kunnanhallitus antoi – äänestyksen jälkeen – Ely-keskukselle lausunnon, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ei ole tarpeen Verisuon maankaatopaikan ympäristölupa-asiassa.

Uudenmaan Ely-keskus päättää YVA-menettelyn soveltamisesta tässä yksittäistapauksessa. Hurrin tilan maille Verisuolle suunnitellun maa-aines- ja kierrätysaseman ympäristöluvan puolestaan ratkaisee Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Luvan haku on vireillä.

Ely pyysi YVA-menettelystä Vihdin kunnan ympäristönsuojelu- sekä kaavoitusviranomaisen lausuntoa, mutta asian merkittävyyden takia se vietiin elinvoimalautakunnan päätettäväksi 5.10. kokoukseen. Sielläkin äänestettiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leevi Pursiainen (kok.) halusi käyttää kunnan hallintosäännön mukaista, mutta erittäin harvoin käytettyä otto-oikeutta: ottaa elinvoimalautakunnan tekemän päätöksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Pursiaisen mielestä otto-oikeuden käyttö ei ole mikään mullistava asia.

– Syynä oli se, että saimme uutta tietoa elinvoimalautakunnan kokouksen jälkeen: Etelä-Nummelan käynnissä olevassa osayleiskaavatyössä on osoitettu Porintielle rinnakkaisyhteys, joka yhdistää Pihtisillantien ja vanhan Turuntien. Tätä eivät kunnan viranhaltijat olleet tuoneet tässä yhteydessä esille, mitä on syytä ihmetellä.

– Suunniteltu rinnakkaistie on Porintien melualueella. Rinnakkaistie palvelisi ensisijaisesti Hakalanrinnettä ja muita Ridalinmetsän tulevia asuinalueita Pihtisillantien varrella. Se palvelisi myös Torholansillan itäpuolella olevaa tarvetta eli Verisuon puhtaiden maiden läjityspaikkaa ja ratkaisisi sen melu- ja liikenneongelmat, mikäli ympäristölupa sille myönnetään, sanoo Pursiainen.

Kunnanhallitus äänesti ensin otto-oikeuden käyttämisestä. Äänin 6–2 asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Tätä kannattivat Pursiainen, Veli-Matti Laitinen (ps.), Tiina Haapala (ps.), Markku Pietilä (kok.), Tuija Sundberg (kok.) ja Mikko Lasanen (kesk.). Anu Rajajärvi (sd.) ja Ida Välimaa (vihr.) vastustivat. Kokouksesta oli poissa Olli Ikonen (sd.) ja myös hänen varajäsenensä Erkki Aronen.

Äänet jakautuivat samalla tavoin 6–2, kun äänestettiin lausunnon sisällöstä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus sai kuusi ääntä ja elinvoimalautakunnan lausunnon mukainen lausunto kaksi ääntä.

Kunnanhallitu s antoi Uudenmaan Ely-keskukselle kaavoituksen näkökulmasta seuraavan lausunnon:

"Pyynnöstä kunnanhallitus tuo tiedoksi ELY-keskukselle huomioon otettavaksi seuraavia asioita YVA-menettelyn tarpeellisuuden arvioinnissa: Nykyinen hanke on muuttunut aikaisemmasta hankkeesta vain osittain, eikä se sisällä merkittäviä muutoksia. Sijainti on pysynyt samana, ominaisuudet ja vaikutusten luonne ovat muuttuneet merkittävämmistä vähemmän merkittäviksi. Hankkeen soveltuvuus alueelle on tutkittu aikaisemmassa yleiskaavatyössä.

Kunnanhallituksen kanta asiaan on, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tässä hankkeessa ole tarvetta suorittaa. Alueelle on laadittu aiemmin vireillä ollutta osayleiskaavaa varten tarpeellisia selvityksiä. Siltä osin kuin selvitysten katsotaan olevan vanhentuneita, ne tulee kuitenkin päivittää, jotta toiminnan vaikutuksia alueen mahdollisiin luontoarvoihin voidaan arvioida.

Maankaatopaikka-hankkeen huomautusten merkittävimpiä seikkoja ovat olleet liikennejärjestelyt. Vihdin kunnanhallitus kuitenkin toteaa, että kyseessä oleva alue kuuluu Porintien (VT2) melualueeseen, eikä yksittäisellä maankaatopaikan liikenteellä ole merkittävää merkitystä melun lisääntymiseen.

Etelä-Nummelan käynnissä olevassa osayleiskaavatyössä on osoitettu Porintielle rinnakkaisyhteys, joka osin noudattelee Kuralan yksityistien linjausta. Se yhdistää Pihtisillantien ja Torholansillan sekä vanhan Turuntien. Kyseinen uusi rinnakkaistieyhteys voisi soveltua tulevaisuudessa myös maankaatopaikan liikenteen tarpeisiin, jolloin liikennettä ei olisi tarpeen ohjata Nummelan ydintaajaman katuverkolle eikä Huhmarnummen koulun kautta."

Elinvoimalautakunnassakin oli jäsenvajausta, kun se käsitteli lausuntoa 5. lokakuuta.

Elinvoimajohtaja Petra Ståhlin esittämä, YVA-arviointia rivien välissä suositteleva lausuntoteksti ei mennyt läpi, vaan Samppa Granlundin (ps.) ehdottama muotoilu voitti dramaattisessa äänestyksessä. Tulos oli 4–4, ja puheenjohtajana toimineen Pasi Saarion (kesk.) ääni ratkaisi.

Lautakunta hyväksyi lausunnon, jonka mukaan muun muassa "Elinvoimalautakunnan kanta asiaan on, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tässä hankkeessa ole tarvetta suorittaa." Tällä kannalla olivat Granlund, Saario, Noora Jussila (ps.) ja Markku Hacklin (kok.).

Elinvoimajohtajan ehdotusta kannattivat Erja Väyrynen (vihr.) ja Teemu Purje (sd), Camilla Bondenin varajäsen Kati Helanto (kok.) ja Leila Terkomaan varajäsen Jari Maarto (sd.).

Poissa oli elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Petri Lehtiranta (kok.).

– Olin lomalla. Oli tehty suunnitelma, että Saario vetää kokouksen ja osallistun etänä, mutta se ei ollutkaan mahdollista jäsenen roolissa. Tämä selvisi liian myöhään, ja varajäseneni Mika Multala oli myös reissussa. Siksi äänestystulos oli 4–4, sanoo Lehtiranta. Hän pitää täysin hyväksyttävänä kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttöä.