Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vihdin Uutisten vaalikone nyt auki - löydä ehdokkaasi!

Verisuolle ympäristövaikutusten arviointimenettely – Ely-keskus: hankkeella todennäköisesti haitallisia vaikutuksia pintavesien laatuun ja ihmisten elinoloihin

Uudenmaan Ely-keskus on antanut ratkaisunsa: Patrik Sarajuuren maankaatopaikan ja jätteen käsittely- ja varastointialueen perustamishankkeeseen Vihdin Verisuolla sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Ely edellyttää YVA-menettelyä kaikille esitetyille hankkeen toteutusvaihtoehdoille.

Hankkeella on Uudenmaan Ely-keskuksen arvion mukaan todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia erityisesti pintavesien – kuten Enäjärven ja siihen laskevan noron –  laatuun sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, erityisesti lisääntyvästä raskaasta kuljetusliikenteestä johtuen.

Ely-keskus teki ratkaisunsa YVA-lain mukaisen yksittäistapausharkinnan perusteella 19.11.

Ely toteaa, että YVA-päätöksenteossa on huomioitava hankkeen välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset koko vaikutusalueella. Vaikutukset – myös toiminnan kokoluokka huomioiden –  ovat Elyn mukaan merkittävyydeltään rinnastettavissa YVA-lain mukaisiin jätteenkäsittelyhankkeisiin.

Hankealue sijaitsee Torholassa, Hurrin tilaan kuuluvalla Verisuon alueella. Suunniteltu toiminta-alue on noin kolmen hehtaarin suuruinen. Läjitysalue ja välivarastointialueet ovat välitöntä ympäröivää maastoa alempana laaksossa, eikä alue näy lähi- tai kaukomaisemassa.

Alueelle aiotaan kuljettaa ja loppusijoittaa sekä käsitellä enimmillään noin 100 000 tonnia maa-aineksia ja laajemmassa vaihtoehdossa tämän lisäksi 100 000 tonnia betonia ja asfalttia vuodessa.

Vihdin kunnanhallitus antoi Elylle lokakuussa lausunnon, jonka mukaan YVA-menettelyä ei ole tarvetta suorittaa Verisuo-hankkeessa.

Kunnanhallituksen lausunnon mukaan käynnissä olevassa Etelä-Nummelan osayleiskaavatyössä osoitettu uusi rinnakkaistieyhteys voisi soveltua tulevaisuudessa myös maankaatopaikan liikenteen tarpeisiin. Ely-keskus toteaa, että tämä rinnakkaistieyhteys on osayleiskaavan liikenneselvityksessä osoitettu toteutettavaksi vasta kaavan tavoitetilanteessa 2050, eikä siten ole ratkaisu Verisuon maankaatopaikkahankkeen kuljetuksiin.

Patrik Sarajuurella on Verisuon lähialueella myös pellonparannushanke. Siitä Ely antoi 9.7. päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä. Sarajuuri on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.