Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vihdin Uutisten vaalikone nyt auki - löydä ehdokkaasi!

Vaalimainosten sijoittelulle on selkeät ohjeet – Eivät saa haitata liikenneturvallisuutta

Vaalimainosten sijoittamiselle on suuri määrä ohjeita.

Liikenneviraston antamien ohjeiden mukaan vaalimainosta ei saa sijoittaa esimerkiksi liittymäalueelle, mukaan lukien kiertoliittymien alueet sekä eritasoliittymien ramppitiet ja ramppien sisällä olevat alueet, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun risteyksestä.

Vaalimainos ei saa muodostaa näkemäestettä teiden risteyksissä tai kaarteissa olevilla näkemäalueilla.

Vaalimainos ei saa olla liikenteenohjauslaitteen edessä tai takana niin, että se haittaa esimerkiksi liikennemerkin havaittavuutta.

Mainos ei saa olla koskaan 30 metriä lähempänä liikenteenohjauslaitetta, eikä 50 metriä lähempänä tien nopeusrajoituksen ollessa vähintään 80 km/h.

Vaalimainos ei myöskään saa sijaita kuljettajalta erityistä tarkkaavaisuutta vaativassa paikassa, kuten yli 50 metriä pitkän sillan alku- tai loppukohdasta tai alle 200 metrin etäisyydellä riista-aidan aukosta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo alueellaan ohjeiden ja Traficomin määräysten noudattamista.

Vaalimainos tulee poistaa maantien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle.

Myös ohjeen tai määräyksen vastaisesti toteutetut tai pystytetyt vaalimainokset voidaan poistaa alueurakoitsijan toimesta.

Maantien varresta ohjeiden vastaisena poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen omistaja voi sen halutessaan noutaa.

Ely-keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle.

Varastoon mahdollisesti jääneet vaalimainoksen hävitetään aikaisintaan viikon kuluttua vaalien jälkeen.

Väyläviraston ohjeiden mukaan vaalimainoksiin sovelletaan maantien tie- ja suoja-alueella Traficomin määräyksessä esitettyjä tilapäisen ilmoituksen ehtoja ja menettelyitä.

Tällainen vaalimainos saa olla enintään 120 senttiä korkea tai leveä, ja sen pinta-ala saa olla enintään yksi neliömetri.

Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väreiltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi.

Vaalimainoksessa ei saa olla heijastavia pintoja tai materiaaleja, eikä se saa olla valaistu tai itsevalaiseva.

Maanteiden varressa vaalimainokset tulee sijoittaa paikkoihin, joissa ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta tai vahingoitu tehtäessä tien hoitotoimenpiteitä.

Tällaisia paikkoja ovat Väyläviraston ohjeiden mukaan esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.