Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ajoneuvojen välivarastoinnista pitkä vääntö Vihdissä – säilytys yrityksen kiinteistöllä saa ympäristölautakunnan päätöksellä jatkua

Pitkään jatkuneesta väännöstä romuajoneuvojen välivarastoinnista autopalvelukeskuksen pihalla annettiin päätös ympäristölautakunnassa.

Asian alku juontaa juurensa syksyyn 2019, jolloin Vihdin kunnan ympäristövalvonta teki kirkonkylässä sijaitsevan Autopalvelukeskus A. Huhtanen Oy:n kiinteistöille tarkastuksen liittyen vireillä olleeseen ympäristölupahakemuksen käsittelyyn. Tarkastuksella havaittiin, että kiinteistöllä välivarastoidaan ajoneuvoja, joista osan ympäristönsuojeluviranomainen katsoi olevan romuajoneuvoja. Välivarastointialueen asfaltti oli hyvin kulunut eikä alueella ollut öljynerotuskaivoa vaan hulevedet imeytyivät maastoon sellaisenaan.

Toiminnan katsottiin rikkovan ympäristönsuojelulakia ja romuajoneuvoasetusta.

Ympäristölupahakemuksen osalta toiminnanharjoittajalta pyydettiin täydennyksiä hakemukseen kahteen otteeseen, mutta koska täydennyspyyntöihin ei vastattu, hakemus jätettiin tutkimatta elokuussa 2020 tehdyllä päätöksellä.

Romuajoneuvoiksi katsottujen autojen välivarastoinnin osalta jatkettiin keskustelua sähköpostitse ja neuvotteluina. Syksyllä 2020 kunnan ympäristösuojeluviranomainen kehotti kunnostamaan välivarastointialueen romuajoneuvoasetuksen vaatimukset täyttäväksi. Asiaan liittyvää selvitystä tai suunnitelmaa ei esitetty ympäristövalvonnalle eikä välivarastointialuetta kunnostettu määräaikaan toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Heinäkuussa 2021 toiminnanharjoittaja ilmoitti yrityksen toimintatavan muuttuneen niin, ettei romuajoneuvojen välivarastoinnilla kiinteistöllä ollut enää tarvetta. Ennalta sovitulla tarkastuksella ympäristövalvonta totesikin välivarastointiin käytetyn alueen tyhjennetyn.

Kuitenkin elokuusta 2021 alkaen kiinteistöllä havaittiin jälleen romuajoneuvojen varastointia.

Toiminnanharjoittajan kanssa neuvoteltiin marraskuussa 2021. Lisäksi ympäristövalvonta teki kiinteistölle ennalta ilmoittamattomia käyntejä loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan toiminta on ollut omiaan aiheuttamaan maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai pilaantumista. Autopalvelukeskus A. Huhtanen Oy kiisti kaikki asiassa esitetyt väitteet ja vaatimukset antamassaan selvityksessä marraskuussa 2021.

Ympäristölautakunnassa käsitellyssä ehdotuksessa päävelvoitteena esitettiin, että ympäristölautakunta määrää lopettamaan romuajoneuvojen välivarastoinnin viipymättä kiinteistöillä ilman asianmukaista maaperän suojausta.

Asian käsittelyssä ympäristölautakunnassa lautakunnan puheenjohtaja Kari Viherkanto kuitenkin ehdotti varapuheenjohtaja Jarmo Hynnälän kannattamana, että kiinteistöllä voidaan jatkaa ajoneuvojen säilytystä, jotka ovat tulossa korjattavaksi tai ajoneuvon vian selvittämiseksi. Yhtiön piha-alueella ei säilytetä ajoneuvoja, jotka täyttävät romuajoneuvon määritelmän. Lisäksi yhtiön tulee tarkkailla aktiivisesti piha-alueella olevia ajoneuvoja ja mikäli niistä vuotaa jotakin nestettä, on torjuntatoimiin ryhdyttävä välittömästi.

Ympäristölautakunta seuraa tilannetta ja tekee maastokatselmuksen kevään 2022 aikana.

Lautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtaja Viherkannon ehdotuksen mukaisesti. Asian esittelijä, kunnan ympäristöpäällikkö Sari Brusila jätti asiaan eriävän mielipiteen.