Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vihdin Uutisten vaalikone nyt auki - löydä ehdokkaasi!

Nummelan lentokentälle uusi katu ja lisää rakennuksia? – Elinvoimalautakunta ohjeistaa äänin 8–1: uutta omakotiasumista harjun reunaan tutkittava

Nähtäville kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa: virkistyspainotteinen ja lentokenttätoimintoja painottava

Nummelan lentokentän asemakaavamuutos, kaava N 199, on saatu luonnosvaiheeseen. Ison, noin 126-hehtaarisen alueen kaavaluonnos sisältää kaksi vaihtoehtoa, virkistyspainotteisen A-vaihtoehdon ja lentokenttätoimintaa painottavan B-vaihtoehdon, joista pitäisi valita toinen jatkotyön pohjaksi.

Kaava-aineiston on Vihdin kunnalle laatinut konsultti, Projoplan Oy:n arkkitehti Petri Tuormala. Hän esitteli kaavaluonnosta elinvoimalautakunnalle, joka hyväksyi valmisteluaineiston ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi mielipiteitä varten.

Äänin 8–1 lautakunta päätti lisäyksestä esittelijän, elinvoimajohtaja Petra Ståhlin ehdotukseen. Lisäystä esitti puheenjohtaja Petri Lehtiranta (kok.) Teemu Purjeen (sd.) kannattamana.

Lisäyksen mukaan lautakunta ohjeistaa kaavan jatkovalmistelua siten, että ehdotusvaiheessa tulee selvittää mahdollisuus osoittaa uutta omakotiasumista Lentokentäntiestä koilliseen suuntautuvalle virkistysalueen osalle – eli harjumetsän rinteeseen Liitokujan rivitalojen yläpuolelle.

Lehtirannan lisäysehdotusta vastusti vain Leila Terkomaa (sd.). Lisäystä kannattivat Lehtiranta, Purje, Pasi Saario (kesk.), Kati Helanto (kok.), Samppa Granlund (ps.), Markku Hacklin (kok.), Noora Jussila (ps.) ja Erja Väyrynen (vihr.)

Uusi katuyhteys Kenttälästä tarkoittaisi voimakkaita leikkauksia jyrkkäpiirteisen harjualueen reunassa.

Lausunnot lentokentän kaavaluonnoksesta pyydetään noin 30 taholta.

Seuraavassa vaiheessa, asemakaavaehdotuksen laadinnassa, kaavamääräykset ja merkintöjen rajaukset tarkentuvat.

Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa Airhotelin ja nykyisten lentokonehallien ympäristö on osoitettu LL-2 lentokenttäalueeksi, joka olisi lentokentän keskus ja porttikohta. "Terminaalirakennus" olisi nykyisen Airhotelin parkkipaikan vasemmalla puolella, kun katsotaan nykyiseltä Lentokentäntieltä. Uusien lentokonehallien viereen voisi rakentaa pari hallia lisää. Niiden ja Airhotelin väliinkin voisi mahtua uudisrakentamista: ympäristöhäiriötä tuottamattomia, lentotoimintaa palvelevia rakennuksia, toimitila-, teollisuus- ja varastorakennuksia sekä matkailuun liittyviä rakennuksia.

Lentokentän, kiitoratojen ja rullausteiden vaatimat alueet on merkitty molemmissa vaihtoehdossa LL-1 lentokenttäalueeksi. Sitä voidaan hyödyntää talviaikaan myös urheilu- ja virkistystoimintaan, kuten retkiluisteluun.

Virkistyspainotteinen A-vaihtoehto kehittäisi lentokenttätoimintoja nykyisessä laajuudessaan ympäröivän virkistyskäytön ehdoilla. Ajoneuvoliikenne tukeutuisi nykyisiin Lentokentäntien ja Hiidenvedentien katuyhteyksiin.

Lentokenttätoimintoja painottava B-vaihtoehto muuttaisi alueen liikenneyhteyksiä ja mahdollistaisi enemmän uudisrakentamista.

Harjun reunalle tulisi uusi katuyhteys Asemantien suunnasta: Lentokentäntien uusi osa lähtisi Vakaimentieltä, Kenttälän teollisuusalueelta. Ajoyhteyden rinnalla kulkisi jalankululle ja pyöräilylle varattu reitti, joka liittäisi lentokenttäalueen Nummelanharjun eteläpuoliseen kevyen liikenteen verkostoon.

Uuden kadun molemmin puolin osoitetaan korttelit rakentamiseen. Pääkiitotien puoleiseen kortteliin voisi rakentaa lentotoimintaa palvelevia rakennuksia ja kadun alapuolisiin kortteleihin majoitusta, urheilua ja virkistystä palvelevia "pienipiirteisiä" rakennuksia.

Katu- ja muu rakentaminen tarkoittaisi, että harjumetsä kutistuu.

B-vaihtoehdossa valtatie 25:n puoleinen viheralue on osittain kapeampi kuin A-vaihtoehdossa.

488 vastausta saatiin kaikille avoimeen kyselyyn, joka oli kunnan verkkosivuilla touko–kesäkuussa. Vastauksissa korostui nykyisen lentotoiminnan ja virkistyskäytön yhteensovittaminen. Joissakin vastauksissa koko lentokenttäaluetta ehdotettiin pelkästään kuntalaisten virkistyskäyttöön. Suurin osa vastaajista näki kuitenkin, että lentotoiminta sekä alueen monipuolinen käyttö ovat alueen vahvuuksia, joita tulisi kehittää ja tukea myös jatkossa.